Přednáška o znojemských parcích

Přednáška Znojemské parky je zaměřena na historii a současnost významných sadovnických úprav Jubilejního parku, Městského parku, Gránického údolí, Karolininých sadů a Kapucínské zahrady. 

 Jubilejní park

Přednášející budou charakterizovat z historického hlediska dobu vzniku a minulost parkové plochy. Dotknou se stávajícího stavu parků a plánů postupné revitalizace.

Nejnovějším trendem znojemských parkových úprav je založení duchovní a filosofické zahrady „Zahrady života a smrti“ spojené s Kapucínskou zahradou. Přednášející se zaměří na existenci kapucínského řádu ve Znojmě, historii klášterní zahrady a zajímavým plánem na vybudování nového typu sadovnické úpravy.

Přednášku Znojemské parky si pro Vás připravili studenti SOŠ a SOU Dvořákova 19 pod odborným vedením Bc. Jiřího Valenty.
 
Přednáška se uskuteční dne 20. 3. 2013 v 15 hodin v budově školy Alšova 15.
 
Program přednášky:
1.Úvod – Bc. Jiří Valenta
2.Jubilejní park – žáci Kateřina Rosnerová, Kateřina Fialová
3.Městský park – žáci Jakub Tihlařík, Kristýna Sobotková
4.Gránické údolí a Karolininy sady – žáci Tomáš Boháč, Eliška Miléřová
5.Kapucínská zahrada – Bc. Jiří Valenta
6.Závěr – Bc. Jiří Valenta

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska