Fórum Zdravého města: zapojte se do ankety

V rámci Fóra Zdravého města startuje dnes anketa, ve které mají všichni možnost vyjádřit se k aktuálním nejpalčivějším problémům Znojma. Problémové okruhy, které se v anketě objevují, vzešly z diskuse s občany u kulatých stolů v rámci Fóra Zdravého města. Cílem ankety je ověřit, zda je jako problémové vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné diskuse osobně neúčastnili.

plakátkyweb 001

Hlasování v anketě startuje již dnes, a to prostřednictvím webu. Odkaz na anketu je umístěn na webu www.znojmocity.cz pod bannerem Anketa – Fórum Zdravého města a na webu www.znojmo-zdravemesto.cz. K hlasování v anketě budou občané vyzýváni rovněž přes facebook města Znojma. Na anketních lístcích budou moci lidé označit dva z předem definovaných šestnácti problémů. Je možné definovat také zcela jiný, nový problém, pokud jej občan bude cítit ze svého pohledu jako nejpalčivější. Hlasovat budou moci občané také prostřednictvím radničních Znojemských LISTŮ, které vyjdou 27. října.

Hlasování bude probíhat až do pátku 4. listopadu. Výsledek ankety bude porovnán s žebříčkem problémů od kulatých stolů, které se definovaly přímo na Fóru Zdravého města. Ty problémy, které se objeví v obou žebříčcích, budou posléze předloženy orgánům města k přednostnímu řešení. Může jich být deset, nebo méně, pokud se žebříčky budou rozcházet.

PROBLÉMY DEFINOVANÉ NA FÓRU (řazeno dle abecedy):

 • Absence kulturně-společenského centra (např. hrad, Loucký klášter)
 • Dálkové železniční napojení Znojma
 • Dostavět obchvat
 • Maximálně ctít vzrostlé dřeviny v Horním parku při jeho chystané rekonstrukci
 • Návrat vzrostlé solitérní zeleně a kašen (historických) do prostoru Horního a Masarykova náměstí
 • Navýšit počet sociálních bytů
 • Nedostatek veřejných WC
 • Nová sportovní hala vyhovující i mezinárodním utkání včetně parkoviště
 • Podpora a oživení farmářského trhu v centru města
 • Podpora prezentace místních živnostníků
 • Prostor venkovních bazénů přeměnit na prostor pro hry a sport + kluziště
 • Rekonstrukce a zachování stávajících lázní
 • Revitalizace území pod znojemským hradem
 • Vedení města – vyjednat s JMK optimální financování sociálních služeb
 • Více kontrolovat chování občanů (např. Komenského nám.) – abychom se cítili bezpečněji
 • Zpřístupnění hradebního pásu kolem celého města

SHRNUTÍ

KDE MOHOU OBČANÉ HLASOVAT?

-          Prostřednictvím webových stránek - anketní lístek budete moci vyplnit na dvou webech:

   •  pod bannerem Anketa – Fórum zdravého města, který bude umístěn na úvodní stránce
   •  odkaz bude umístěn na úvodní stránce

-          Na facebooku města Znojma (www.facebook.com/znojmocity.cz)

-          Prostřednictvím Znojemských LISTŮ č. 10 (vydání 27. 10. 2016) - anketní lístek vystřihněte, vyplňte a odevzdejte jej na městském úřadě na podatelně na Obrokové 12.

JAK SE BUDE HLASOVÁNÍ VYHODNOCOVAT?

Na základě hlasování se sestaví žebříček max. deseti nejpalčivějších problémů (dle počtu získaných hlasů). V anketě mohou občané označit dva problémy a každý z nich obdrží 1 hlas.

LZE HLASOVAT I PRO ÚPLNĚ JINÝ PROBLÉM?

Ano. Je možné definovat také zcela jiný, nový problém, pokud jej občan bude cítit ze svého pohledu jako nejpalčivější. 

 

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska