Do ankety z Fóra se zapojilo přes 1 400 lidí

Do ankety, která probíhala v rámci Zdravého města Znojma a ve které měli občané možnost vyjádřit se aktuálním nejpalčivějším problémům Znojma, se zapojil rekordní počet lidí. Problémy, o kterých se hlasovalo, vzešly říjnové diskuse s občany Fóru zdravého města Znojma (dále jen Fóra). Cílem ankety bylo ověřit, zda je jako problémové vnímají i občané, kteří se veřejné diskuze přímo neúčastnili.

 

Hlasování se zúčastnilo více lidí, než v přechozí anketě. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do hlasování zapojili. Za dva týdny se nám sešly odpovědi od 1 400 lidí, což je jistě důkazem, že jim není lhostejné, co se ve Znojmě děje. A za to jsem velice rád, neboť právě participace občanů je jedním z hlavních důvodů, proč jsme do Národní sítě Zdravých měst vstoupili a začali praktikovat jejich aktivity,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Hlasování od 24. října do 4. listopadu. V anketě hlasovalo 1 410 lidí, z toho 1 068 hlasů bylo přes internet. O jakých problémech se hlasovalo, se můžete podívat zde.

V současné době probíhá vyhodnocování ankety, z kterého vzejdou tzv. ověřené problémy, tj. problémy, které se objeví v první desítce v obou žebříčcích – na Fóru i v anketě (u jednotlivých problémů se nesčítají hlasy získané na Fóru a v anketě, ale sleduje se jejich průnik, tedy zda se vyskytly v obou anketách). Následně jsou tyto problémy předloženy Komisi pro Znojmo – Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a radě města, kde se navrhne způsob jejich řešení a stanoví se odpovědnost za jejich plnění. O ověřených problémech a vyhodnocení ankety budeme poté neprodleně informovat veřejnost.

Až do 25. listopadu mají občané možnost vyjádřit svůj názor do pocitové mapy, a to na pocitovamapa.nszm.cz/znojmo-2016. Pocitová mapa byla novinkou letošního Fóra a občané do ní mohou vyznačit například místa, kde rádi tráví svůj volný čas, kam by pozvali své známé nebo kde jim podle jejich názoru hrozí dopravní nebezpečí.

O FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. První Fórum Zdravého města proběhlo v květnu 2014, druhé v listopadu 2015, třetí letos v říjnu. Výstupem fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. "10P"), stejně jako vyhodnocení závěrů z minulého fóra. 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, strategického plánování a především spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dnu Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska