O lese v lese také s Rodinou Okurkovou

Městské lesy Znojmo společně s Rodinou Okurkovou učí děti lesní pedagogice, a to přímo v lese. Program lze přizpůsobit ročnímu období či školní výuce. Městské lesy společně s městem Znojmem nechaly pro děti vyrobit i speciální naučné omalovánky.

Procházka s dětmi grán. údolím 011

 

Lesní pedagogiku začaly Městské lesy provozovat v roce 2015. Vloni se s námi setkalo více než 2 000 dětí, ať už na velkých akcích jako je Den Země a Den Dětí, nebo přímo v lese s lesníkem. Tyto vycházky jsou nejlepším způsobem, jak dětem a dospělým nejlépe přiblížit les a jeho zákonitosti. Pro školy máme dvou až čtyř hodinový program. Tento program můžeme samozřejmě i přizpůsobit výuce. Pokud se například děti se učí o zvířatech, tak vycházku zaměříme na zvěř v lese a podobně,“ sdělil Ondřej Benešovský za Městské lesy Znojmo.

Lesní pedagogika je určena všem věkovým skupinám ale především školním a předškolním dětem a kolektivům. Probíhá po celý rok a snaží se všem návštěvníků přiblížit lesní ekosystém. Jejím účelem je zlepšit vztah lidí k přírodě a trvale udržitelnému lesnímu hospodaření.

Motto lesní pedagogiky je Učit o lese v lese, proto děti zavítají přímo do lesa, kde je pro ně během procházky lesem přichystán naučný program formou zábavy a her. Děti také obdrží malý dárek ve formě naučných omalovánek s názvem Hugo v lese. Omalovánkami provází Hugo, coby mlok skvrnitý, který nabádá děti, jak se chovat v lese.

Kontakt na objednání lesní pedagogiky naleznete na www.lesyznojmo.cz

Procházka s dětmi grán. údolím 021

Procházka s dětmi grán. údolím 001

Procházka s dětmi grán. údolím 005

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska