O lese v lese také s Rodinou Okurkovou

Městské lesy Znojmo společně s Rodinou Okurkovou učí děti lesní pedagogice, a to přímo v lese. Program lze přizpůsobit ročnímu období či školní výuce. Městské lesy společně s městem Znojmem nechaly pro děti vyrobit i speciální naučné omalovánky.

Procházka s dětmi grán. údolím 011

 

Lesní pedagogiku začaly Městské lesy provozovat v roce 2015. Vloni se s námi setkalo více než 2 000 dětí, ať už na velkých akcích jako je Den Země a Den Dětí, nebo přímo v lese s lesníkem. Tyto vycházky jsou nejlepším způsobem, jak dětem a dospělým nejlépe přiblížit les a jeho zákonitosti. Pro školy máme dvou až čtyř hodinový program. Tento program můžeme samozřejmě i přizpůsobit výuce. Pokud se například děti se učí o zvířatech, tak vycházku zaměříme na zvěř v lese a podobně,“ sdělil Ondřej Benešovský za Městské lesy Znojmo.

Lesní pedagogika je určena všem věkovým skupinám ale především školním a předškolním dětem a kolektivům. Probíhá po celý rok a snaží se všem návštěvníků přiblížit lesní ekosystém. Jejím účelem je zlepšit vztah lidí k přírodě a trvale udržitelnému lesnímu hospodaření.

Motto lesní pedagogiky je Učit o lese v lese, proto děti zavítají přímo do lesa, kde je pro ně během procházky lesem přichystán naučný program formou zábavy a her. Děti také obdrží malý dárek ve formě naučných omalovánek s názvem Hugo v lese. Omalovánkami provází Hugo, coby mlok skvrnitý, který nabádá děti, jak se chovat v lese.

Kontakt na objednání lesní pedagogiky naleznete na www.lesyznojmo.cz

Procházka s dětmi grán. údolím 021

Procházka s dětmi grán. údolím 001

Procházka s dětmi grán. údolím 005

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska