parcik17.listopadu menší ořez

Přijďte vyjádřit své představy, jak si více užít Dyje

V rámci projektu Znojmo – zdravé město jsou všichni zváni na veřejnou diskusi k záměru revitalizace nábřeží řeky Dyje, která se uskuteční v pondělí 5. června od 17:00 hodin v  obrazové galerii Louckého kláštera (vstup přes návštěvnické centrum Znovínu Znojmo).

 

Dyje1

 

Připravovaný projekt zahrnuje tři zdánlivě samostatné lokality: levé nábřeží řeky Dyje v úseku od ulice Dyjské po náhon u Vránova mlýna, rokli pod dětským dopravním hřištěm na ulici Jindřicha Hořejšího a park nad Louckým klášterem.

„V rámci přípravy územní studie bychom rádi znali představy a požadavky co nejširší veřejnosti, jak by si revitalizaci tohoto území představovali. K tomu má sloužit právě setkání v Obrazové galerii Louckého kláštera,“ zve občany starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Cílem projektu je propojit tyto lokality v jeden funkční celek, tak aby frekventovaná stezka na levém břehu Dyje nebyla jen cestou odněkud někam, ale aby nabídla občanům města i jeho návštěvníkům další vyžití. Nábřeží řeky Dyje by se mělo stát místem pro každodenní rekreaci, aktivní odpočinek, hry dětí i dospělých.

Výraznou proměnou by měla projít rokle pod dětským dopravním hřištěm;  měla by tudy vést bezpečná stezka do údolí, uvažuje se i o zřízení vinice a kiosku s občerstvením. Obnovu a oživení si zaslouží i park u Louckého kláštera, který je s údolím řeky nedílně spjat.   

Záměr představí a diskuzi povedou renomovaný architekt Aleš Burian a Zdeněk Sendler, jeden z našich nejlepších architektů zahradní a krajinářské tvorby.„Náměty vzešlé z diskuze budou podkladem pro zpracování územní studie a věříme, že i pro postupnou realizaci,“ uzavírá starosta. Více informací na www.znojmo-zdravemesto.cz.

 

Kontakt

  

 plakátkyweb 002

 

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:

Ing. Petra Mahrová
Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 10

 

email: Petra.Mahrova@muznojmo.cz
tel: +420 515 216 339                      

      +420 739 389 463 

 

logo znojmo

logo mz.png

logo mk.png

 

logo-lesy
 

 logo beseda

 

logo komunit planovani

Kontakt

 

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:

Ing. Petra Mahrová
Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 10

e-mail: Petra.Mahrova@muznojmo.cz
tel: +420 515 216 339                      

      +420 739 389 463

 

 Desktop 001

logo znojmo

logo mz.png

logo mk.png


 logo-lesy

 logo beseda

 

logo komunit planovani ak

Partnerské organizace

 cz-logo-nszm-barva

 

logo Zdrav JMK

logo JMM2

            logo np podyj.jpg

         

          logo sop.jpg

       

            logo vo neptun.jpg

     

        logo_centrum_vodarna.png

 

CKK-20 let-OK1
       

 logo Maceky1

 

         logo okralovac spolek.jpg

    logoillusion men.jpg

 

    logosvse.png

 

      SVCZ barva

 

Produktová mapa Znojemska

 

SOŠ a SOU Dvořákova 

ZŠ a MŠ Pražská

ZŠ Mládeže

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ

ZŠ nám. Republiky

ZŠ Prokopa Diviše a MŠ

ZŠ Václavské nám.

MŠ Holandská

MŠ Přímětice

MŠ Dělnická

MŠ nám. Armády

MŠ nám. Republiky

MŠ Pražská

JUNÁK Znojmo

Obec Chvalovice