Přijďte vyjádřit své představy, jak si více užít Dyje

V rámci projektu Znojmo – zdravé město jsou všichni zváni na veřejnou diskusi k záměru revitalizace nábřeží řeky Dyje, která se uskuteční v pondělí 5. června od 17:00 hodin v  obrazové galerii Louckého kláštera (vstup přes návštěvnické centrum Znovínu Znojmo).

 

Dyje1

 

Připravovaný projekt zahrnuje tři zdánlivě samostatné lokality: levé nábřeží řeky Dyje v úseku od ulice Dyjské po náhon u Vránova mlýna, rokli pod dětským dopravním hřištěm na ulici Jindřicha Hořejšího a park nad Louckým klášterem.

„V rámci přípravy územní studie bychom rádi znali představy a požadavky co nejširší veřejnosti, jak by si revitalizaci tohoto území představovali. K tomu má sloužit právě setkání v Obrazové galerii Louckého kláštera,“ zve občany starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Cílem projektu je propojit tyto lokality v jeden funkční celek, tak aby frekventovaná stezka na levém břehu Dyje nebyla jen cestou odněkud někam, ale aby nabídla občanům města i jeho návštěvníkům další vyžití. Nábřeží řeky Dyje by se mělo stát místem pro každodenní rekreaci, aktivní odpočinek, hry dětí i dospělých.

Výraznou proměnou by měla projít rokle pod dětským dopravním hřištěm;  měla by tudy vést bezpečná stezka do údolí, uvažuje se i o zřízení vinice a kiosku s občerstvením. Obnovu a oživení si zaslouží i park u Louckého kláštera, který je s údolím řeky nedílně spjat.   

Záměr představí a diskuzi povedou renomovaný architekt Aleš Burian a Zdeněk Sendler, jeden z našich nejlepších architektů zahradní a krajinářské tvorby.„Náměty vzešlé z diskuze budou podkladem pro zpracování územní studie a věříme, že i pro postupnou realizaci,“ uzavírá starosta. Více informací na www.znojmo-zdravemesto.cz.

 

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska