Přijďte vyjádřit své představy, jak si více užít Dyje

V rámci projektu Znojmo – zdravé město jsou všichni zváni na veřejnou diskusi k záměru revitalizace nábřeží řeky Dyje, která se uskuteční v pondělí 5. června od 17:00 hodin v  obrazové galerii Louckého kláštera (vstup přes návštěvnické centrum Znovínu Znojmo).

 

Dyje1

 

Připravovaný projekt zahrnuje tři zdánlivě samostatné lokality: levé nábřeží řeky Dyje v úseku od ulice Dyjské po náhon u Vránova mlýna, rokli pod dětským dopravním hřištěm na ulici Jindřicha Hořejšího a park nad Louckým klášterem.

„V rámci přípravy územní studie bychom rádi znali představy a požadavky co nejširší veřejnosti, jak by si revitalizaci tohoto území představovali. K tomu má sloužit právě setkání v Obrazové galerii Louckého kláštera,“ zve občany starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Cílem projektu je propojit tyto lokality v jeden funkční celek, tak aby frekventovaná stezka na levém břehu Dyje nebyla jen cestou odněkud někam, ale aby nabídla občanům města i jeho návštěvníkům další vyžití. Nábřeží řeky Dyje by se mělo stát místem pro každodenní rekreaci, aktivní odpočinek, hry dětí i dospělých.

Výraznou proměnou by měla projít rokle pod dětským dopravním hřištěm;  měla by tudy vést bezpečná stezka do údolí, uvažuje se i o zřízení vinice a kiosku s občerstvením. Obnovu a oživení si zaslouží i park u Louckého kláštera, který je s údolím řeky nedílně spjat.   

Záměr představí a diskuzi povedou renomovaný architekt Aleš Burian a Zdeněk Sendler, jeden z našich nejlepších architektů zahradní a krajinářské tvorby.„Náměty vzešlé z diskuze budou podkladem pro zpracování územní studie a věříme, že i pro postupnou realizaci,“ uzavírá starosta. Více informací na www.znojmo-zdravemesto.cz.

 

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska