Výsledky Fóra Zdravého města stanovily pět priorit

Pět problémových oblastí, které vzešly z červnového Fóra Zdravého města a které si zaslouží prioritní řešení, bude řešit město Znojmo. Do těchto pěti oblastí občané zařadili palčivé problémy definované dříve i věci zcela nové. Opakovaně zaznělo přání občanů k vytvoření reprezentativního kulturně společenského centra.

Desktop 001

V této oblasti již město na řešení pracuje: ve spolupráci se svými partnery se snaží získat evropské dotace pro opravu budovy tzv. staré školy v areálu Louckého kláštera. „Centrum obnovy Louka, jak se celý náš projekt jmenuje, by sloužilo jako kulturně – vzdělávací centrum, a bylo by tedy i místem pro pořádání konferencí, kulturní akcí nebo výstav. Jednáme s partnery projektu a ladíme poslední náležitosti, abychom zvýšili naše šance na kladné posouzení naší žádost o dotace,“ říká starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.  Termín odevzdání žádosti je v listopadu tohoto roku. „Je to velká šance na oživení areálu Louckého kláštera,“ dodává starosta. V návrhu řešení pro společenské centrum padl i areál pivovaru, ten ale není vhodný z důvodu k nemožnosti parkování v areálu.

Pro všechny níže vyjmenované oblasti, které si z pohledu občanů zaslouží přednostní řešení, se stanovily návrhy opatření i odpovědný garant za řešení problému. Jedná se o:

  • Nedostatek parkovacích míst v MPR
  • Obnovit venkovní kluziště
  • Revitalizace městského lesíka
  • Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu pivovaru, v areálu NKP Loucký klášter)
  • Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Jedná se navíc i o problémy, které lze alespoň částečně řešit v krátkodobém horizontu. „My samozřejmě víme, že město potřebuje obchvat nebo nový krytý bazén. Na tomto taky pracujeme, i když to možná není na první pohled vidět – je to totiž běh na dlouhou trať. Od fóra si slibujeme to, že občané přijdou s jinými věcmi, které je trápí a které je možné řešit relativně rychle,“ přemítá starosta. „Třeba problém s nedostatkem vodních prvků ve městě řešíme aktuálně tím, že jsme opravili pítko na Obrokové a v příštím roce máme v plánu opravu kašny na Masarykově náměstí. Stejně tak budeme teď směřovat naši pozornost k Městskému lesíku a k venkovnímu kluzišti,“ komentuje výsledky starosta Gabrhel.

Nadcházející události

          21. 9.   Den bez aut

  8. - 19. 10.  Podzimní dny

                      zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska