Výsledky Fóra Zdravého města stanovily pět priorit

Pět problémových oblastí, které vzešly z červnového Fóra Zdravého města a které si zaslouží prioritní řešení, bude řešit město Znojmo. Do těchto pěti oblastí občané zařadili palčivé problémy definované dříve i věci zcela nové. Opakovaně zaznělo přání občanů k vytvoření reprezentativního kulturně společenského centra.

Desktop 001

V této oblasti již město na řešení pracuje: ve spolupráci se svými partnery se snaží získat evropské dotace pro opravu budovy tzv. staré školy v areálu Louckého kláštera. „Centrum obnovy Louka, jak se celý náš projekt jmenuje, by sloužilo jako kulturně – vzdělávací centrum, a bylo by tedy i místem pro pořádání konferencí, kulturní akcí nebo výstav. Jednáme s partnery projektu a ladíme poslední náležitosti, abychom zvýšili naše šance na kladné posouzení naší žádost o dotace,“ říká starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.  Termín odevzdání žádosti je v listopadu tohoto roku. „Je to velká šance na oživení areálu Louckého kláštera,“ dodává starosta. V návrhu řešení pro společenské centrum padl i areál pivovaru, ten ale není vhodný z důvodu k nemožnosti parkování v areálu.

Pro všechny níže vyjmenované oblasti, které si z pohledu občanů zaslouží přednostní řešení, se stanovily návrhy opatření i odpovědný garant za řešení problému. Jedná se o:

  • Nedostatek parkovacích míst v MPR
  • Obnovit venkovní kluziště
  • Revitalizace městského lesíka
  • Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu pivovaru, v areálu NKP Loucký klášter)
  • Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Jedná se navíc i o problémy, které lze alespoň částečně řešit v krátkodobém horizontu. „My samozřejmě víme, že město potřebuje obchvat nebo nový krytý bazén. Na tomto taky pracujeme, i když to možná není na první pohled vidět – je to totiž běh na dlouhou trať. Od fóra si slibujeme to, že občané přijdou s jinými věcmi, které je trápí a které je možné řešit relativně rychle,“ přemítá starosta. „Třeba problém s nedostatkem vodních prvků ve městě řešíme aktuálně tím, že jsme opravili pítko na Obrokové a v příštím roce máme v plánu opravu kašny na Masarykově náměstí. Stejně tak budeme teď směřovat naši pozornost k Městskému lesíku a k venkovnímu kluzišti,“ komentuje výsledky starosta Gabrhel.

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska