S problematikou kůrovce se potýkají i Gránice

Kůrovec, neboli lýkožrout smrkový, je známým a nebezpečným škůdcem stromů. Pokud se v lese vyskytne, musí se okamžitě přistoupit k ochranným opatřením, a to i v návaznosti na Zákon o lesích. Kůrovcovou kalamitu musely od začátku jara řešit i Městské lesy Znojmo. Postihla totiž Gránické údolí, a tak tu lesníci byli nuceni od začátku roku pokácet více než dvě desítky smrků.

 „Gránice kůrovec trápí, my jsme kvůli němu nuceni v poslední době kácet nemalé množství stromů, což samozřejmě budí otázky. Lidé o kácení často diskutují, ptají se i nás, proč kácíme, jaký to má důvod,“vysvětluje Ondřej Benešovský z Městských lesů Znojmo. 

Od roku 2016 musely Městské lesy kvůli kůrovci pokácet v Gránickém údolí a Městském lesíku přibližně sto osmdesát stromů. Souběžně se také starají o postupnou obnovu obou lokalit. V letošním roce zde vysadili pracovníci Městských lesů na dva tisíce čtyři sta sazenic.

Co je kůrovec a jak se mu ubránit?

Kůrovec je malý brouk, který je zařazený mezi kalamitní škůdce. Jeho přítomnost je spojená s letošním nepříznivým suchem. Stromy jsou vlivem sucha oslabené natolik, že nemají sílu se přirozeným způsobem kůrovci bránit. Brouk se tak může zavrtat pod kůru smrku, kde se živí lýkem, a tam také proběhne celý jeho vývoj, od nakladených vajíček, přes larvální stádium, zakuklení a vylíhnutí. Rodný strom opustí již jako brouk, který hledá své další útočiště – oslabený smrk.

Přirozenou obranou zdravého stromu je pryskyřice. Pokud je ale strom oslabený, sám se neubrání. V Gránicích i v Městském lesíku proto pravidelně lesníci Městských lesů Znojmo vyhledávají, a pokud je nutné, odstraňují napadené stromy. Jako další ochranná opatření využívají i lapáky a lapače, díky kterým mohou kůrovce v jeho řádění zpomalit. Lapák je v podstatě nastražený pokácený strom, lapač je plastová nádoba s feromonem. Oba se umístí v napadeném lese a odlákají škůdce od zdravých stromů. Mezitím se přistoupí ke kácení již napadených stromů, a ty se odvezou ještě před tím, než se stihne nová generace brouků vylíhnout a vyletět. Zabrání se tak nové generaci kůrovce napadnout další stromy.

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska