S problematikou kůrovce se potýkají i Gránice

Kůrovec, neboli lýkožrout smrkový, je známým a nebezpečným škůdcem stromů. Pokud se v lese vyskytne, musí se okamžitě přistoupit k ochranným opatřením, a to i v návaznosti na Zákon o lesích. Kůrovcovou kalamitu musely od začátku jara řešit i Městské lesy Znojmo. Postihla totiž Gránické údolí, a tak tu lesníci byli nuceni od začátku roku pokácet více než dvě desítky smrků.

 „Gránice kůrovec trápí, my jsme kvůli němu nuceni v poslední době kácet nemalé množství stromů, což samozřejmě budí otázky. Lidé o kácení často diskutují, ptají se i nás, proč kácíme, jaký to má důvod,“vysvětluje Ondřej Benešovský z Městských lesů Znojmo. 

Od roku 2016 musely Městské lesy kvůli kůrovci pokácet v Gránickém údolí a Městském lesíku přibližně sto osmdesát stromů. Souběžně se také starají o postupnou obnovu obou lokalit. V letošním roce zde vysadili pracovníci Městských lesů na dva tisíce čtyři sta sazenic.

Co je kůrovec a jak se mu ubránit?

Kůrovec je malý brouk, který je zařazený mezi kalamitní škůdce. Jeho přítomnost je spojená s letošním nepříznivým suchem. Stromy jsou vlivem sucha oslabené natolik, že nemají sílu se přirozeným způsobem kůrovci bránit. Brouk se tak může zavrtat pod kůru smrku, kde se živí lýkem, a tam také proběhne celý jeho vývoj, od nakladených vajíček, přes larvální stádium, zakuklení a vylíhnutí. Rodný strom opustí již jako brouk, který hledá své další útočiště – oslabený smrk.

Přirozenou obranou zdravého stromu je pryskyřice. Pokud je ale strom oslabený, sám se neubrání. V Gránicích i v Městském lesíku proto pravidelně lesníci Městských lesů Znojmo vyhledávají, a pokud je nutné, odstraňují napadené stromy. Jako další ochranná opatření využívají i lapáky a lapače, díky kterým mohou kůrovce v jeho řádění zpomalit. Lapák je v podstatě nastražený pokácený strom, lapač je plastová nádoba s feromonem. Oba se umístí v napadeném lese a odlákají škůdce od zdravých stromů. Mezitím se přistoupí ke kácení již napadených stromů, a ty se odvezou ještě před tím, než se stihne nová generace brouků vylíhnout a vyletět. Zabrání se tak nové generaci kůrovce napadnout další stromy.

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska