Revolution Train zastavil ve Znojmě

Na znojemské nádraží v pondělí 27. listopadu dorazil speciální vlak s preventivním programem pro děti a dospívající – Revolution Train. Zdržel se zde dva dny, kdy přivítal na 600 návštěvníků z řad škol a další desítky z řad široké veřejnosti. Speciálně upravené vagóny, které představují život drogově závislých osob, navštívili také místostarostové Jan Grois a Jan Blaha i zástupci Městské policie Znojmo.

 

Návštěvníci během devadesáti minut prošli šesti vagóny, v nichž se v několika rovinách odehrával příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Projekt využívá interaktivní zážitkové vzdělávání, které má za cíl efektivně ovlivnit pohled návštěvníků na zdravý životní styl a závislost. Na program následně navázala přednáška Městské policie ve školách se žáky, kteří programem prošli.

Revolution trainRevolution train II

V rámci prohlídky žáci vyplnili dotazník, jehož výsledky po vyhodnocení Znojmo následně obdrží. Bude se jednat o cenné informace, jak mládež tuto problematickou oblast vnímá. Spolupráci mezi Znojmem a pořádající společností Nové Česko odsouhlasila Rada města Znojma v červnu na návrh Městské policie Znojmo. Celkové náklady projektu činí 194 400 korun.

Nadační fond Nové Česko je nezisková organizace. Vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea  využitím metody 5D  - poznání dané problematiky prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů. Cílem fondu je vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. V roce 2015 byl zahájen provoz vlaku Revolution Train a o rok později vznikla i německá verze projektu. Více informací o projektu Revolution Train a společnosti Nové Česko naleznete na www.revolutiontrain.czwww.novecesko.cz.

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska