Revolution Train zastavil ve Znojmě

Na znojemské nádraží v pondělí 27. listopadu dorazil speciální vlak s preventivním programem pro děti a dospívající – Revolution Train. Zdržel se zde dva dny, kdy přivítal na 600 návštěvníků z řad škol a další desítky z řad široké veřejnosti. Speciálně upravené vagóny, které představují život drogově závislých osob, navštívili také místostarostové Jan Grois a Jan Blaha i zástupci Městské policie Znojmo.

 

Návštěvníci během devadesáti minut prošli šesti vagóny, v nichž se v několika rovinách odehrával příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Projekt využívá interaktivní zážitkové vzdělávání, které má za cíl efektivně ovlivnit pohled návštěvníků na zdravý životní styl a závislost. Na program následně navázala přednáška Městské policie ve školách se žáky, kteří programem prošli.

Revolution trainRevolution train II

V rámci prohlídky žáci vyplnili dotazník, jehož výsledky po vyhodnocení Znojmo následně obdrží. Bude se jednat o cenné informace, jak mládež tuto problematickou oblast vnímá. Spolupráci mezi Znojmem a pořádající společností Nové Česko odsouhlasila Rada města Znojma v červnu na návrh Městské policie Znojmo. Celkové náklady projektu činí 194 400 korun.

Nadační fond Nové Česko je nezisková organizace. Vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea  využitím metody 5D  - poznání dané problematiky prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů. Cílem fondu je vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. V roce 2015 byl zahájen provoz vlaku Revolution Train a o rok později vznikla i německá verze projektu. Více informací o projektu Revolution Train a společnosti Nové Česko naleznete na www.revolutiontrain.czwww.novecesko.cz.

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Městské lázně zdarma

27. - 28. 12. od 18:00 do 20:00

 

Zimní stadion - bruslení zdarma

28. 12. od 17:00 do 18:00

 

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska