Třiďte s rodinou Okurkovou i o Vánocích

V rámci Znojemského adventu vyroste v sobotu 16. prosince na Horním náměstí speciální stánek nejen s informacemi a radami na téma třídění starého elektra. Osvětovou Vánoční Roadshow pořádá nezisková společnost Asekol a. s., se kterou Znojmo dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděného elektra.

I ona totiž slaví Vánoce, a tak se rozhodla odměnit poprvé i znojemské občany za jejich pilné třídění a při této příležitosti jim poradit, kam například se starým mobilním telefonem nebo klávesnicí, když pod stromečkem najdou nové.

Osvětovou akci povede zkušený tým, který jako poděkování za vzorné třídění nabídne teplý mošt a čaj zdarma. Připomene také, kde jsou ve Znojmě umístěny červené kontejnery na drobná vysloužilá elektrozařízení a jak je správně třídit. V tento den navíc poslouží stánek i jako místo zpětného odběru drobných elektrozařízení.

Více o tématu elektro odpadů ve Znojmě se také dozvíte na portále Rodiny Okurkovy (www.rodinaokurkova.cz), který je zaměřený na osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě.

Společnost Asekol a. s. je nezisková organizace, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. Asekol při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. Více informací naleznete na www.asekol.cz.

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska