Výsledky Fóra Zdravého města určily další prioritní oblasti k řešení

Z  Fóra Zdravého města Znojma, které proběhlo 5. dubna 2018, a následné veřejné ankety vzešlo celkem osm prioritních oblastí, které znojemské občany nejvíce trápí. Zazněly palčivé problémy definované již v minulých letech, ale i zcela nové.

 

„Již poněkolikáté například zaznělo přání občanů k vytvoření kulturně společenského centra a nově odkoupení budovy České spořitelny známé jako Domeček, což spolu souvisí. A toto již řešíme,“ říká místostarosta města Znojma Jakub Malačka, který je odpovědným politikem pro Zdravé město Znojmo. „Místo setkávání vznikne díky projektu Centrum obnovy společného kulturního dědictví v budově staré školy v Louckém klášteře. A odkup Domečku bude projednávat zářijové zastupitelstvo,“ připomíná místostarosta Malačka.

 

Mezi čtyřmi prioritami, kterými se vedení města bude zabývat, je kromě odkupu Domečku a zřízení společensko-kulturního centra zařazeno navrácení kaple Panny Marie Pomocné na Mariánské náměstí, sociální bydlení a zlepšení údržby Gránického údolí.

 

Zbylými 4 prioritami z Fóra a ankety jsou výstavba oddělení pro dlouhodobě nemocné, řešení prostoru autobusového nádraží, platba za odpadu dle produkovaného množství a výstavba nové sportovní haly. Ty jsou pro město obtížně řešitelné.

„O stavu nádraží neustále diskutujeme, hledáme řešení, ale pozemky patří soukromé firmě a ta není ochotná s námi jednat. Potřebu dalšího sportoviště jsme se již vloni rozhodli řešit nákupem Sportovní haly Dvořákova. Nabízí se stále možnost vybudovat sportovní halu v prostorách lázní, to ale bude možné až po výstavbě nového krytého bazénu v Louce,“ vysvětluje Malačka. 

 

„Oddělení pro dlouhodobě nemocné je v gesci kraje, kterému podnět předáme a v případě potřeby počítáme s tím, že se město finančně zapojí,“ dodává Malačka. Priorita placení za odpady dle produkovaného množství odpadů není v technických možnostech současného systému.

 

Vedení města se rozhodlo vyslyšet i jiné prosby obyvatel, které sice nejsou ověřenými problémy, ale získaly na Fóru Zdravého města a při následné veřejné anketě velké množství hlasů. Těmi jsou:

  • Doplnit stávající prvky na dětském dopravním hřišti J. Hořejšího
  • Vystavět nové dětské dopravní hřiště v Příměticích – víceúčelové cyklistické hřiště (biketrial)
  • Vytvořit studentský městský parlament, který by jednal s radnicí
  • Zřídit kontejnery na plasty a bioodpad na centrálním hřbitově

Veřejná anketa následuje vždy po Fóru Zdravého města Znojma. Letos probíhala od 9. dubna do 4. května a zapojilo se do ní 637 respondentů. Jejím cílem bylo ověřit, zda priority stanovené na samotném Fóru vnímají stejně i občané, kteří se veřejné debaty osobně neúčastnili. K bodům z ankety se následně stanovili návrhy opatření a garanti odpovědní za řešení jednotlivých oblastí.

 

Bližší informace o návrzích řešení k jednotlivým bodům naleznete v Důvodové zprávě k ověřeným problémům města Znojma 2018, kterou schválila Rada města 30 července. Přímý odkaz: http://bit.ly/2vrkh7x

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě. Více na www.znojmo-zdravemesto.cz.

Nadcházející události

Zelené cesty města Znojma II. etapa 

25. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Konzultační odpoledne Zvoříme Znojmo 

2. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska