Kam s přepáleným olejem? V ulicích Znojma najdete speciální kontejnery

Město Znojmo nechalo po svém území rozmístit nové kontejnery ke sběru použitého oleje z domácností. Umístěny jsou na devíti ulicích a v obou sběrných dvorech. Jde tak o další formu třídění odpadu, ve kterém je Znojmo dlouhodobě úspěšné.

 Olej.png

Tuk a olej po smažení nepatří do kanalizace. Pokud ho v domácnostech vylévají do toalet či kuchyňských dřezů, může být následkem neprůchodná domovní kanalizace. Proto je lepší přelít olej či tuk do použitých plastových obalů (například do PET lahve) a vhodit jej do příslušného kontejneru (zelené barvy s nápisem).

 

Kontejnery na použitý olej jsou ve Znojmě umístěny vždy na místech, kde se nachází takzvaná hnízda na komunální odpad, konkrétně jsou to následující ulice:

  • Ulice Pod Soudním Vrchem (u obchodu)
  • Ulice Pražská (v blízkosti katastru)
  • Ulice Kuchařovická (u železničního přejezdu)
  • Vídeňská třída (u ulice Marušky Kudeříkové u železniční tratě)
  • Ulice Aninská (naproti domu č. o. 3)
  • Ulice Sokolovská (u vjezdu k bývalému hotelu Dukla)
  • Žižkovo náměstí (u jednosměrné komunikace ve směru na ulici Jarošova)
  • Přímětice – Dlouhá (u ulice Větrná)
  • Přímětice – Křížové náměstí (parkoviště u TPZ nábytek)

Kuchyňský olej lze také zanést do kontejneru do sběrného dvora v Příměticích nebo v ulici Dobšická.

Nadcházející události

Zelené cesty města Znojma II. etapa 

25. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Konzultační odpoledne Zvoříme Znojmo 

2. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska