Děti a studenti budou mít od září levnější jízdné

Na svém pondělním zasedání schválili zastupitelé Znojma dodatek ke smlouvě s Jihomoravským krajem, která se týká kompenzace slevy na jízdném v městské autobusové dopravě. Na základě iniciativy vlády ČR by totiž mělo dojít od 1. září 2018 ke snížení ceny jízdného v regionální dopravě. „Díky tomu, že jsme součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, se slevy budou týkat i naší městské autobusové dopravy,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

 

Uzavřeným smluvním dodatkem se Jihomoravský kraj zavazuje v souvislosti s novými slevami a následně z důvodu funkčnosti systému IDS JMK kompenzovat městu Znojmu zavedení těchto slev. Výše slevy jízdného se zvyšuje z 50 % na 75 %, a to jak u jízdenek jednorázových, tak u jízdenek předplatných. V případě jednorázové jízdenky se cena sníží z dosavadních 6 Kč na 3 Kč.

 

„Věřím, že tento krok alespoň trochu pomůže odlehčit dopravní situaci ve Znojmě a zároveň to přilepší rozpočtům rodin s malými dětmi,“ doplňuje starosta Grois. Starobní a invalidní důchodci budou mít i nadále MAD zdarma, musejí si pouze vyřídit nutný průkaz.

Nadcházející události

Zelené cesty města Znojma II. etapa 

25. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Konzultační odpoledne Zvoříme Znojmo 

2. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska