100 let republiky ve Znojmě: slavnostní otevření Jubilejního parku a výsadba Lípy republiky

Významné výročí vzniku republiky si ve Znojmě připomenou příští víkend hned v rámci několika akcí. Nejvýznamnější z nich je slavnostní otevření revitalizované části Jubilejního parku a výsadba Lípy republiky. Tyto dvě akce doplní ještě divadelní představení a koncert. Další akce k výročí republiky jsou pak většinou v režii jednotlivých škol.

 

Slavnostní otevření revitalizované části Jubilejního parku ve Znojmě se koná v neděli 28. října 2018 v 9:00 hodin u příležitosti oslav 100 let republiky. Na místě samém proběhne i odhalení busty Tomáše Garrigua Masaryka. Jubilejní park ve Znojmě, jeden z nejlépe zachovaných a současně nejvýznamnějších menších objektů zahradní architektury, byl založen k 10. jubileu vzniku republiky. Cílem nynější pečlivé památkové obnovy je navrácení jeho historické podoby tak, jak ji v roce 1928 navrhl významný zahradní architekt první republiky Josef Kumpán.

 

Město Znojmo si také zasadí vlastní lípu. Starosta Jan Grois vysadí Lípu republiky v neděli 28. října v 12:00 v Dolním parku. Tato lípa se tak zařadí mezi ostatní slavnostně vysazené lípy, které se ve Znojmě vysadili v rámci krajské akce 100 lip – 100 oslav.

 

Plakát

 

Nejde o první oslavy jubilea, které ve městě probíhají. Již na začátku října ve Znojmě proběhla akce Zažijte to znovu, díky které mohli všichni zažít atmosféru první republiky se vším všudy. Za zmínku stojí i další vybrané akce:

 

REPUBLIKA REPUBLICE

V pátek 26. října pořádá ZŠ nám. Republiky akci „Republika republice“. V rámci ní dojde v 9:00 za účasti starosty města k setkání žáků u pomníku na nám. Republiky, kam žáci položí vlastnoručně vyrobený věnec s lipovými květy a vzkazy republice. V 9:30 pak škola vysadí svou lípu u Městského divadla.

 

ZŠ PŘÍMĚTICE – VÝSADBA LÍPY

V pátek 26. října v 11:00 hodin dojde v areálu školy k slavnostnímu zasazení stromu před školou, které bude doprovázeno zpěvem hymny. Ten den ve škole probíhá i barevný den, tj. žáci mají přijít v červené, modré nebo bílé barvy, díky čemuž následně společně poskládají vlajku.

 

STOLETÉ LÍPY V PŘÍMĚTICÍCH 

Za zmínku stojí další akce, která proběhne v pátek 26. října ve 13:30 hodin. Pan Josef Novák má za svým domem ve starých Příměticích čtyři stoleté lípy, které v říjnu 1918 zasadil jeho dědeček Josef se svým synem Janem. Slavnostního setkání v 13:30 hodin na místě samém (ulice Lipová) se zúčastní i starosta Jan Grois. O hudební vložku se postarají děti ze ZŠ Přímětice.

 

 

Další vybrané akce škol:

ZŠ Mládeže

Projektové dny probíhají tento týden, 25. října je dýňový večer, součástí je i výstava k výročí (v budoě na Vrchlického ulici), škola se také zapojila do iniciativy Český den s českými vlajkami (více na www.nejvicvlajek.cz).

 

ZŠ Pražská

Projektový týden probíhá v termínu 22. – 26. října, ve třídách I. stupně probíhají v rámci něho projektové dny na téma První republika / 100 let ČSR. Vždy jednu hodinu je edukační program s pracovnicí Jihomoravského muzea, a zbytek školního dne je v režii třídní učitelky. Další program tvoří porovnávání života dříve a nyní, dobové oblečení, hračky, bankovky, praktická příprava dobových pokrmů apod. Z každého dne a od každé třídy bude potom zpráva s fotografiemi na našich webových stránkách.

 

ZŠ JUDr. Mareše

Projektový den proběhl ve středu 16. října  – Edukační program Monarchie vs republika (ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě), projektový den na téma 100 let založení republiky, proběhlo focení živé vlajky (žáci a učitelé).

 

 

 

Nadcházející události

Zelené cesty města Znojma II. etapa 

25. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Konzultační odpoledne Zvoříme Znojmo 

2. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska