ODPADOVÉ ZAJÍMAVOSTI: Víte, co se děje s vytříděným odpadem?

Třídění má smysl, to už víme! Díky správnému třídění, cenné suroviny nekončí na skládce či ve spalovně, ale putují na třídící linky a poté k dalšímu zpracování. Zajímá vás, co vše vlastně může být vyrobeno ze správně vytříděného odpadu? Rodina Okurkova přináší opět pár zajímavostí.

 

 

Sklob_200_285_16777215_00_images_obr_Okurkovi.jpg

Sklo je ideální materiál k recyklaci, je totiž 100% recyklovatelné a v podstatě lze recyklovat donekonečna. Nejčastějším výrobkem z recyklovaného skla je obalové sklo, tedy lahve na nejrůznější nápoje. Sklo se také využívá pro výrobu tepelných izolací (skelné vaty a pěnového skla) nebo jako přísada do speciálních betonů a brusných hmot. V průměru stačí 0,5 kg recyklovaného skla k výrobě nové skleničky. Každá česká rodina v průměru vytřídí 28 kg skla za rok.

 

Papír

Vzhledem ke svým vlastnostem je možné papír recyklovat pět až sedmkrát. Při každém dalším zpracování se totiž zkracuje papírové vlákno. Velké množství papírových výrobků, které každodenně používáme, je vyrobeno právě z recyklovaného papíru, a to i tam, kde to není uvedeno. Jedná se například o toaletní papíry, kancelářský papír, krabice, tašky, školní sešity a noviny. Věděli jste, že 98 % novin je v dnešní době tištěno na recyklovaný papír? Papír se také využívá na papírové brikety či jako papírová stavební izolace. Každá česká rodina v průměru vytřídí 46 kg papíru za rok.

 

Plast

Zpracování plastů je ve srovnání například s recyklací papíru velmi mladé a také velmi náročné na kvalitu sběru. Co se tedy z recyklovaného plastu vyrábí?

Z PET lahví se vyrábí technická a textilní vlákna, ze kterých pak vznikají koberce, nové oděvy, lahve, výplň do spacáků a zimních bund, vázací pásky atd. Z 50 PET lahví lze vyrobit nová fleecová bunda a jeden kontejner plný plastových odpadů uspoří až 30 litrů ropy. Plasty se dále využívají také ve stavebnictví jako izolační tvárnice a jiné izolace, k výrobě plotů, jako zatravňovací dlažby, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Každá česká rodina v průměru vytřídí 28 kg plastu za rok.

 

Nápojové kartony

Nápojové kartony lze recyklovat dvěma způsoby, a to buď stejně jako papír, protože tyto obaly jsou tvořeny z větší části z kvalitního papíru nebo na speciální lince, která nápojové kartony rozdrtí a za tepla lisuje do desek, které lze následně využít například jako stavební izolace. Z nápojových kartonů se často lisují stavební desky. Stačí pouze 30 000 ks nápojových kartonů k výrobě stavebních desek na jeden rodinný dům

 

Třiďte i nadále, má to smysl!

 

Rodina Okurkova

Portál Znojmo – Zdravé město – Rodina Okurkova je zaměřen na výchovu a osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života v našem městě.

Více informací naleznete na stránkách Rodina Okurkova: http://rodinaokurkova.cz  

 

 

 

 

(zdroj: www.trideni.cz, www.jaktridit.cz)

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska