Znojmáci za třetí čtvrtletí roku 2018 vytřídili téměř 730 tun odpadů

Občané Znojma od 1. července do 30. září vytřídili celkem 728 tun odpadů. Díky tomu se podařilo předat na další třídění a následnou úpravu přibližně 300 tun papíru, 100 tun plastů, 80 tun skla, 240 tun kovů a 2 tuny nápojových kartonů. 

 

Snažení občanů při třídění se ale také přímo promítá do financí. Firma EKO-KOM totiž za vytříděný odpad poskytuje městu finanční odměnu. Za bilanci třetího čtvrtletí roku 2018 Znojmo obdrželo odměnu více než 950 000 korun. O tuto částku tak byla ponížena fakturace od společnosti FCC Znojmo, s.r.o., která městu poskytuje služby svozu odpadů.

 

Díky spolupráci měst, obcí a průmyslu v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky.

 

Zajímá vás, co se vlastně děje s vytříděným odpadem? Jak se využije tříděné sklo, papír a plast, se dozvíte v článku na http://bit.ly/2Dtn9au. 

 

Důležité a praktické informace, jak správně třídit odpad, nalezne každý na webu Rodiny Okurkovy – portále věnovanému odpadům, čistotě a zeleni ve městě. Portál se mimo jiné snaží hravou formou občanům radit a nabádat je ke správnému třídění odpadů.  Více na www.rodinaokurkova.cz.

 

Děkujeme všem, kteří s námi třídí!!

Nadcházející události

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska