Kašnu na Masarykově náměstí čekají restaurátorské práce

Se začátkem listopadu se rozběhnou restaurátorské práce, které oživí raně barokní kašnu ve spodní části Masarykova náměstí. Podle restaurátorského průzkumu památky je nejzásadnější pro funkčnost kašny zastavení průniku vody přes spáry a posunuté kamenné kvádry, ze kterých je kašna tvořená.

 

Nádrž kašny tvoří osmihran složený ze žulových a pískovcových kvádrů, zakončený kamenným madlem, ve středu kašny je k vidění drobná postava rytíře stojící na kamenném sloupu. Kašna bude celkově očištěna, vyčistí a odstraní se nevhodně spárování, povrch kamene bude zbaven nánosů a nevhodných oprav a spárování se provede speciálním tmelem zastavujícím průnik vody. Povrch kašny bude mít jednotnou barvu přírodního kamene. Práce by měly být hotové začátkem prosince.

 

Vodní prvky ve Znojmě jsou téma, o které se veřejnost aktivně zajímá. „Po více vodních prvcích volají občané Znojma i ve Fóru Zdravého města, jsem rád, že můžeme splnit další ze vznesených podnětů. Na zimu bude sice kašna mimo provoz, ale na jaře se můžeme těšit, že z ní zase poteče voda,“ konstatuje starosta města Znojma Jan Grois. Vodní prvky se zpravidla zazimovávají koncem října a zprovozněny bývají v závislosti na počasí na přelomu března a dubna.

 

Restaurátorské práce na kašně provede akademický sochař Petr Roztočil, se kterým město nedávno spolupracovalo například při restaurování atiky Domu umění. Restaurátorské práce na atice, tedy obnova sousoší s námětem delfínů na horní části domu a kovových prvků výzdoby, tak dokončily venkovní obnovu celého objektu, která probíhala v létě letošního roku a v rámci níž byla repasována okna a budova dostala novou fasádu.

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Veřejné projednání k cyklodopravě

21. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska