Ve Znojmě se koná první mezinárodní konference v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2018 se v Louckém klášteře koná první přeshraniční odborná konference v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví. Zvána je na ni odborná i laická veřejnost. Konference nese název Význam kulturního dědictví.

 

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb. V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jde o výjimečné stavby? Jakou roli hrají venkovské usedlosti a sídla? Řemeslné detaily? Jaké je využívání krajiny? Jak se do života promítají místní zvyky a kultura? Jaký je dnešní význam sakrálních objektů?

A především: Jak toto vše vidí odborníci z České republiky a Rakouska? Odpovědi na tyto a další otázky budou hledat mj. Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, Petr Fedor, vedoucí odboru kultury a památkové péče na Jihomoravském kraji či Christian Hanus, děkan fakulty Vzdělávání, umění a architektury na Donau-Universität Krems. Mezi řečníky bude i historik Jiří Kacetl, archeolog Marek Peška, architekti Markus Swittalek a Marek Štěpán, či Patrick Schicht z rakouské památkové péče.

 

Kompletní program a další informace jsou k nalezení na webových stránkách konference www.col-conference.eu. Program konference i občerstvení je pro řádně registrované účastníky zdarma.

 

Důležité odkazy:

Info o konferenci a registrace: www.col-conference.eu

Aktivity projektu COL: https://www.facebook.com/COLproject/

 

INFO O PROJEKTU COL – CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví, který společně s městem Znojmem podávali město Retz, Společně o.p.s. a Donauuniversität Krems – Universität für Weiterbildung, schválilo letos v květnu Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

 

Projekt s celkovým rozpočtem 2,7 milionů EUR má za cíl vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Dojde také k rekonstrukci budovy Staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě a k opravě a přestavbě sýpky v Retzu.

 

Hlavním výstupem projektu budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti. Výstupem měkkých aktivit projektu budou společná odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

 

Jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky byla vybrána tzv. Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě. Rekonstrukce této části kláštera umožní zpřístupnění této Národní kulturní památky pro veřejnost a nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu. Druhým objektem je barokní sýpka v Retzu, představující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Veřejné projednání k cyklodopravě

21. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska