Loucký klášter zdobí další nová okna

I v letošním roce se pokračovalo ve výměně oken v Louckém klášteře, v národní kulturní památce a dominantě města Znojma. Již třetím rokem tyto práce probíhají na nejmonumentálnějším objektu kláštera – na barokním konventu. Město do oken letos investovalo téměř 4 700 000 korun.

 

S náklady na výměnu oken opět pomohla finanční podpora 1 000 000 korun od Ministerstva kultury. Letos se na řadu dostala východní fasáda konventu, konkrétně jeho střední předstupující část tzv. rizalit. Na výměně oken se pracovalo od jara tohoto roku a dokončená byla koncem měsíce října.

 

„Zajímavostí letošních oprav je, že se v rámci akce okna nejen vyměňovala, ale repasovala se i původní kovová okna s unikátním pákovým mechanismem. Není to ale jediná věc, která stojí za zmínku,“ řekl místostarosta Znojma Jakub Malačka, který se účastnil pravidelných kontrolních dnů. Původní kovová okna byla usazena v prostorách bývalé oranžerie. Dalším unikem jsou zazděné barokní okenní rámy s fragmenty okenních křídel, které byly nalezeny při odstraňování zazdívky původního okenního otvoru v boční části rizalitu.

 

Celkem se v Louckém klášteře letos vyměnilo 36 dřevěných oken a repase se dočkalo 9 oken kovových s pákovým mechanismem. Dále se vyrobilo 7 mříží do okenních otvorů ve spodní části budovy (u oken ve štukovém sále). U dřevěných oken se opět jedná o ručně vyrobená okna, která kopírují vzhled původních historických oken a jejich vzhled museli schválit památkáři. Doposud jsou všechna realizovaná okna kastlová, otvírají se dovnitř, s jednoduchým zasklením. Vyrobena jsou z masivu modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti včetně vnitřních parapetů.

 

Na výměně oken v Louckém klášteře se postupně pracuje od roku 2016. V loňském roce město investovalo téměř 2 500 000 korun, přičemž 700 000 korun pokryla dotace, rok předtím při stejné výši investice získalo město 1 000 000 korun. Díky každoročním pracím se může barokní konvent pochlubit celkem 116 novými okny.

 

„Do Louckého kláštera budeme chtít i nadále postupně investovat a hledat i dotační možnosti. Už pouhá výměna oken posloužila k tomu, že jedna z místností skvěle změnila tvář a má tak potenciál pro následné využití, například pro pořádání výstav nebo jiných společenských setkání. Aktuálně tu ale budeme muset řešit krovy, které jsou v havarijním stavu,“ dodal Malačka.

 

O LOUCKÉM KLÁŠTEŘE

Areál Louckého kláštera, který byl v loňském roce prohlášen za národní kulturní památku, je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě.  Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let. Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu. Od té doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Kompletní rekonstrukce se dočkala například bývalá jízdárna, další investice putovaly do oprav fasády bývalé konírny. Od roku 2016 se po etapách pracuje na výměně oken.  Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části nového konventu, v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství.

 

 

 

1_Vychodni_fasada.JPG

 

 

6_Okna_ve_stukovem_sale1.jpg

 

 

 

7_Sal.jpg

 

 

 

9_Puvodni_barokni_okenni_ramy.jpg

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Veřejné projednání k cyklodopravě

21. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska