Na ulici Příční je nové parkoviště

Na ulici Příční ve Znojmě proběhla na podzim velká oprava zdejšího parkoviště. V rámci rekonstrukce se podařilo vytvořit celkem 65 parkovacích míst. Do oprav město investovalo přibližně 5 milionů korun.
 
 
 

Na parkovišti se začalo pracovat v záři tohoto roku a během dvou měsíců se nahradily betonové panely moderní dlažbou, vybudovala se nová silnice a revitalizací prošla i zeleň. Z celkového počtu parkovacích míst jsou zde nově tři místa vyhrazená pro parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

park1.jpg

 

park2.jpg

Nadcházející události

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska