Na vodní prvek na Horní náměstí město vypíše architektonickou soutěž

Doplnění vodního prvku na Horní náměstí je opakujícím se požadavkem občanů města, který se objevuje pravidelně i v anketách Zdravého města Znojma jakožto věc, kterou by se radnice měla přednostně zabývat. A takto i radnice nyní činí.
 
 
 

S postupnou změnou klimatu a s tím spojenými vysokými jarními a letními teplotami je tento požadavek stále více oprávněný. „Sami vidíme, jak se v letních měsících nedá na náměstích být. Hlavní slovo tu ale vždy mají památkáři, kteří nám například nechtějí na náměstí povolit více zeleně. Věřím ale, že v případě vodního prvku najdeme shodu,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

 

Jak bude vodní prvek vypadat, ale nechce vedení města rozhodovat samo. Všeobecně je doporučováno, aby veřejná prostranství a stavby s nimi související byly realizované podle architektonického návrhu, který vzejde z veřejné architektonické soutěže.

 

„K tomuto se přikláníme i my, a proto budeme v příštím roce realizovat veřejnou architektonicko-výtvarnou soutěž, do které se bude moci přihlásit každý. V porotě soutěže zasednou renomovaní odborníci a architekti a do finálního rozhodování chceme zapojit i veřejnost,“ doplňuje místostarosta Jakub Malačka za Zdravé město Znojmo.

 

Část nákladů na architektonickou soutěž je možné uhradit z dotace z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a do kterého se chce město zapojit. Z podpory je možné uhradit 50 % uznatelných nákladů, jimiž jsou pouze ceny a odměny pro soutěžící, zbývající náklady hradí město.

 

Předpokládané náklady na zajištění architektonické soutěže na vodní prvek na Horní náměstí jsou 600 000 korun, přičemž dotace by mohla činit 250 000 korun.

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska