Jak zachránit život? Město Znojmo zakoupilo defibrilátor

Při náhlé srdeční příhodě rozhoduje každá minuta! Naděje na záchranu lidského života klesá s každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace o 10 procent. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) může v takovém případě zachránit život.

 

Město Znojmo jeden takový defibrilátor zakoupilo a umístilo jej před turistickým informačním centrem na ulici Obroková. AED tak bude v případě potřeby k dispozici 24 hodin denně.

 

AED defibrilátor je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG, navede hlasovými pokyny k provedení resuscitace správným způsobem a v případě nutnosti provede i bezpečnou defibrilaci. Ovládání defibrilátoru je velice jednoduché a zvládne ho i laický záchrance. Po zapnutí sám přístroj udává, jak krok za krokem postupovat. Při včasném zahájení a správně provedené resuscitaci pomocí AED, které je zkombinované s masáží hrudníku, se naděje na přežití pohybuje mezi 70 až 80 procenty.

 

Ve Znojmě se nejedná o první AED defibrilátor, umístěny jsou například na ulici Pražská v budově Hasičské stanice, v budově Policie ČR či v jednom z automobilů Městské policie Znojmo.

Veřejně dostupné AED defibrilátory v ČR jsou zaznamenány v ucelené databázi, které využívá i Zdravotnická záchranná služba (https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed). Tato databáze umožňuje operátorovi ze záchranné služby okamžitě vyhledat nejbližší dostupný AED a zajistit rychlou dostupnost tohoto přístroje k postiženému.

 

Jak postupovat při resuscitaci?

1.       Zkontroluj vědomí

2.       Zprůchodni dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím dolní čelisti

3.       Zhodnoť dýchání ne déle než 10 sekund

4.       Aktivuj aplikaci záchranka/volej 155 a předej tísňovou výzvu

5.       Vyšli dalšího zachránce pro AED (pokud je někdo přítomen)

6.       Stlačuj střed hrudníku ve frekvenci 100-120/min

7.       Jakmile je AED dostupné, zapni jej a postupuj podle pokynů

 

Automatizovaný externí defibrilátor (AED)

AED je přístroj, který tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

 

AED.JPG

 

 

48391353_2251137088504647_2136940345101910016_n.jpg

 

 

 

AED-skladacka-format-001.jpg

 

 AED-skladacka-format-002.jpg

 

 

 

 

Nadcházející události

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska