Gránice čeká pravidelné ozdravení

Na začátku měsíce února budou Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace města, provádět pravidelné ozdravení Gránického údolí. Kácení čeká převážně smrky napadené kůrovcem a staré nebezpečné stromy.

 

Od 4. února, kdy bude kácení zahájeno, mohou návštěvníci údolí narazit na těžkou techniku a při svých procházkách by proto měli dbát větší opatrnosti a řídit se pokyny na informačních cedulích a pracovníků provádějících těžbu.

 

V souvislosti s pracemi prováděnými těžkou technikou mohou být poškozeny cesty. V případě potřeby budou opravy způsobené touto činností realizovány v následujících jarních měsících.

 

Městské lesy Znojmo se kromě údržby Gránického údolí, starají také o naučnou stezku a její mobiliář, včetně dřevěných soch zvířat z dílny řezbáře Martina Lichevníka. Není to ani rok, kdy se Gránice potýkaly s vandalismem. Bohužel už v prvním měsíci tohoto roku Městské lesy evidují další škodu, a to na jedné ze soch (liška), která byla umístěna na přírodním dětském hřišti (viz fotka v příloze).

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska