Městské policie chce pokračovat ve forenzním značení kol. Žádat o dotace bude také na rozšíření kamerového systému

Městská policie Znojmo bude v letošním roce žádat hned o dvě dotace Ministerstvo vnitra v rámci Programu prevence kriminality. Díky nim by chtěla pokračovat ve forenzním značení kol a invalidních vozíků a v rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému.

 

 

Do projektu forenzního značení se Městská policie Znojmo zapojila již v roce 2017 a 2018 a díky pozitivnímu ohlasu ze strany veřejnosti a jejich velkému zájmu se chce do projektu zapojit i letos.

 

Díky projektu by strážníci mohli označit až 100 kol nebo invalidních vozíků.

 

Náklady na projekt, tj. na pořízení značících sad a dalšího příslušenství, budou činit cca 36 000 korun, přičemž město by ze svého hradilo pouze 10 %. „Dosud jsme označili 310 jízdních kol a invalidních vozíků a celková hodnota označených předmětů je přes 7 milionů korun,“ doplňuje ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín.

 

Druhá žádost o dotaci se týká rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Nový kamerový bod by měl přibýt na rohu ulic Legionářská a Přímětická. Náklady na rozšíření kamerového systému jsou odhadovány na 270 000 korun, přičemž město by mělo hradit pouze 10 %.

 

„Kamerový systém má nezastupitelnou roli z jak hlediska prevence kriminality, tak z hlediska zvýšení efektivity bezpečnostních složek a úspěšnosti při vyšetřování trestné činnosti,“ vysvětluje starosta Jan Grois.

 

V současnosti město a jeho občany hlídá 26 kamerových bodů. Vloni se kamerový systém rozšířil o 2 kamerové body, o rok dříve o 3. Kamera na rohu ulic Legionářská a Přímětická by tak byla 27. v pořadí.

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska