Zdravé město Znojmo přináší Výroční zprávu roku 2018 a Plán zlepšování na rok 2019

Zdravé město Znojmo má nový Plán zlepšování na rok 2019. Jedná se o nástroj, kterým město formuluje své cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo – zdravé město v daném roce dosáhnout. Součástí formulace jednotlivých cílů je stanovení termínů, jejich plnění a odpovědnosti za úspěšnou realizaci.

 

 

Plán zlepšování Zdravého města Znojma na letošní rok schválila na svém únorovém zasedání rada města. V dokumentu jsou mimo jiné zahrnuty akce, které má Zdravé město Znojmo na letošní rok naplánované. Těšit se můžete na Dny zdraví, Den Země, Den bez úrazu, Den bez aut, Fórum či veřejná projednání.

 

Přehled aktivit, které se v rámci projektu uskutečnili v loňském roce, naleznete ve Výroční zprávě zdravého města Znojma 2018.

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska