Znojmáci diskutovali o zeleni ve Znojmě

Pod záštitou Zdravého města Znojma se v úterý 19. února konalo letos první veřejné projednání s názvem Zelené cesty města Znojma. Na projednání se sešlo téměř 60 občanů, kteří diskutovali s projektanty a vedením města nad problematikou zeleně ve městě.

 

 

Projekt Zelené cesty města Znojma je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a jeho cílem je zpracovat expertní analýzu stavu zeleně a vypracovat strategický dokument rozvoje zelených ploch, a to ve spolupráci s veřejností.

S I. etapou tohoto projektu, tedy se současným stavem zeleně ve Znojmě, seznámil přítomné projektant Martin Kovář společně se svými kolegy. Analýza ukázala, že je využito 80 % ploch s potenciálem zeleně, tudíž už jsou jen malé rezervy, kde zeleň dále rozvíjet. Přednášející však upozornili na velké nedostatky v Gránickém údolí a Městském lesíku, které jsou působením přírodních vlivů v alarmujícím stavu a zaslouží si velkou pozornost.

Na závěr projednání následovala diskuze, kde přítomni občané měli možnost vyjádřit své názory na současný stav zeleně a jmenovat problémová místa. Všechny podměty budou nyní zapracovány do připravované koncepce.

Projednání k II. etapě tohoto projektu proběhne v průběhu měsíce dubna.

 

Bližší informace o proběhlém veřejném projednání naleznete v přiloženém zápisu.

Nadcházející události

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska