Znojmo vybralo dodavatele revitalizace dolního parku

Znojmo, 19. prosince 2013. – Rada města schválila na svém prosincovém zasedání výsledky výběrového řízení na revitalizaci dolního parku ve Znojmě – část C2. Dodavatelem stavby bude sdružení firem Park Znojmo Ekostavby-Firesta, které Znojmu nabídlo nevýhodnější podmínky. Za komplexní revitalizaci, která bude zahrnovat stavební práce a krajinné úpravy parku, město zaplatí 14,7 milionů korun.

„Výběrové řízení proběhlo v listopadu, abychom stihli všechny stavební práce do začátku léta a v červenci mohli začít s výsadbou nových stromů,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. O zakázku v předpokládané hodnotě 19 milionů korun projevili zájem čtyři dodavatelé. 

Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení firem Park Znojmo Ekostavby-Firesta, které reprezentují firmy Ekostavby Brno, a. s. a  Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Sdružení městu nabídlo provést revitalizaci za 12,1 milionů korun plus příslušnou sazbu DPH. 

„Jsem rád, že se nám díky otevřenému a transparentnímu výběrovému řízení podařilo snížit celkové náklady na revitalizaci a městu ušetřit 4,3 milionů korun,“ dodává starosta.

Smlouvu s dodavatelem hodlá vedení města podepsat na začátku ledna. V lednu by také měly být známy první závěry jedné ze dvou pracovních skupin, která se zabývá architektonickým řešením dolní části parku. 

„V případě, že pracovní skupina navrhne úpravy v projektu a tyto posléze schválí městská rada, můžeme využít tzv. jednacího řízení bez uveřejnění a pozměnit smlouvu s již vybraným dodavatelem. To ale za předpokladu, že navržené úpravy zvýší cenu stavby maximálně o dvacet procent,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Se zahájením stavebních prací by město rádo začalo co nejdříve, bude však záležet na počasí a technologických podmínkách výstavby. Před započetím stavebních prací přistoupí pracovníci Městské zeleně k odstranění nemocných stromů, na kterém se vedení města shodlo s dendrology i občanskými spolky.

„Do výsadby nových stromů stejně jako v případě revitalizace středního parku zapojíme veřejnost,“ uvádí koordinátorka projektu Znojmo – město zeleně Eva Zvěřina. O adopci je vždy velký zájem. „Stromy v dolní části parku byly rozebrány prakticky okamžitě,“ potvrzuje koordinátorka.

 

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska