Anketa o rozvoji města byla spuštěna!

Dnešním dnem byla spuštěna anketa po Fóru Zdravého města, na kterém minulý čtvrtek přítomní definovali 16 oblastí, které si podle nich zaslouží přednostní řešení. Nyní tyto podněty ověří anketa, která bude probíhat až do 3. května. Cílem je získat tzv. „10P“, tj. max. deset oblastí, které si z pohledů občanů zaslouží přednostní řešení.

 

 

Hlasovat lze na tomto odkaze: http://bit.ly/AnketaFZM19. Definované oblasti naleznete rovněž ve výčtu níže. Více informací na www.znojmo-zdravemesto.cz.

 

PROBLÉMY DEFINOVANÉ NA FÓRU (řazeno dle abecedy):

-        Amfiteátr v areálu Louckého kláštera

-        Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR

-        In-line dráha Léry

-        Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby

-        Nová maringotka pro streetwork (Klub Coolna)

-        Podpořit podnikání v zemědělství (podpora lokálních subjektů)

-        Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny věkové kategorie) - prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře

-        Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera

-        Rozšířit síť cyklostezek (hustý provoz brání bezpečné jízdě mimo cyklostezky)

-        Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou ohradní zeď)

-        Více předzahrádek a rozšíření pěších zón

-        Vybudovat hrací plochy na sídlištích (pro míčové sporty) - rekonstrukce, úprava ploch (je spoustu hřišť pro malé děti, ale málo pro mládež a dospělé)

-        Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma

-        Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň)

-        Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina

-        Využít zelené plochy v ulici M. Kudeříkové pro veřejnou zeleň (stromy)

 

Kromě online ankety, mají občané možnost hlasovat i vyplněním anketního lístku, který bude součástí aktuálního vydání Znojemských LISTŮ. Vyplněný anketní lístek lze odevzdat na podatelně městského úřadu v ulici Obroková 12, kde budou hlasovací lístky rovněž k dispozici.

 

O FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Letošní Fórum bylo v pořadí již šestým. Výstupem fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. "10P"), stejně jako vyhodnocení závěrů z minulého fóra.

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především

Nadcházející události

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska