Tvoříme Znojmo: Přijďte se poradit o svém návrhu!

Máte nápad, jak zlepšit naše město a rádi byste se zapojili do participativního rozpočtování, do projektu Tvoříme Znojmo? Město Znojmo zve všechny navrhovatele na konzultační odpoledne, které se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v 15:00 hodin v Domečku (budova České spořitelny, ulice Pontassievská).

 

 

Navrhovatelé zde získají praktické informace, které usnadní správnou tvorbu jejich návrhu. Správná tvorba a formulace návrhu projektu může zvýšit šance samotného projektu při následném posouzení jeho proveditelnosti.

 

Na konzultační schůzce budou přítomni vedoucí odborů Městského úřadu Znojmo, se kterými se navrhovatelé mohou o svém projektu poradit. Dozví se tak například, jak je daný projekt náročný z hlediska financí, zda existují překážky ze strany legislativy nebo majetkoprávních vztahů a další informace.

 

O Tvoříme Znojmo

Zapojit se se svým návrhem do participativního rozpočtu může každý občan starší 15 let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo jeho městských částí, a to od 1. dubna do 31. května, kdy končí lhůta pro podání návrhů přes online Google formulář. Kromě základních informací o projektu by návrh měl obsahovat i odůvodnění, proč by se právě tento projekt měl realizovat, pro koho bude přínosný a jaké jsou jeho předpokládané náklady. Ty se mají pohybovat od 50 000 do 750 000 korun. Formulář i detailní informace jsou k dispozici na webuwww.tvorimeznojmo.cz.

Nadcházející události

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska