Anketa po Fóru Zdravého města Znojma má své výsledky. Ty se nyní předloží komisi a radě

Do ankety o aktuálních palčivých problémech Znojma se zapojilo 472 lidí. Hlasovalo se v ní o podnětech vzešlých na dubnovém Fóru Zdravého města Znojma (dále Fóra). Cílem ankety bylo ověřit, zda je jako problémové vnímají i občané, kteří se veřejné diskuze osobně neúčastnili.

 

„Chci poděkovat všem, kteří se do hlasování zapojili a vyjádřili tak svůj názor. Tato participace občanů je pro nás velice důležitá,“ říká místostarosta Jakub Malačka, politik odpovědný za Zdravé město Znojmo. Hlasování probíhalo od 15. dubna do 3. května. V anketě hlasovalo 472 lidí, z čehož 394 hlasujících využilo systému Mobilního rozhlasu. 

 

 

Srovnání hlasování z Fóra a z ankety vzešlo celkem 8 tzv. ověřených problémů. Jedná se tedy o průnik výsledků hlasování (u jednotlivých problémů se nesčítají hlasy získané na Fóru a v anketě, ale sleduje se jejich průnik, tedy zda se vyskytly v obou anketách). 

 

A které ověřené problémy to jsou? Níže jsou seřazené dle abecedy:

  • Amfiteátr v areálu Louckého kláštera
  • Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR
  • Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby
  • Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny věkové kategorie) – prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře
  • Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera
  • Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma
  • Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň)
  • Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina

 

Nyní budou výsledky předloženy Komisi pro Znojmo – Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a radě města, kde se navrhne způsob jejich řešení a stanoví se odpovědnost za jejich plnění. 

 

Anketa ověřila 8 prioritních problémů, avšak rada města má právo se rozhodnout, které z těchto podnětů bude řešit, které se například z pozice města řešit nedají, případně zda se bude dále zaobírat i dalšími podněty, které v rámci ankety a Fóra od občanů vzešly. O výsledku vzešlém z komise a rady budeme samozřejmě informovat. Vše najdete také na www.znojmo-zdravemesto.cz

 

O FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. První Fórum Zdravého města proběhlo v květnu 2014. Výstupem fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. "10P"), stejně jako vyhodnocení závěrů z minulého fóra. 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, strategického plánování a především spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dnu Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska