Městský úřad spustil Tichou linku pro neslyšící

Městský úřad Znojmo se zapojil do projektu s názvem Bezbariérová komunikace pro neslyšící, který má za cíl pomáhat neslyšícím v komunikaci při vyřizování úředních záležitostí prostřednictvím aplikace Tichá linka.

 

Tento projekt zaštiťuje nezisková organizace Tichý svět, o. p. s., která se zaměřuje na osoby se sluchovým postižením. „Snažíme se neustále zkvalitňovat služby městského úřadu. Lidé se sluchovým postižením trpí komunikační bariérou a my se za pomoci této služby chceme pokusit o její prolomení,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka. 

 

Městský úřad zakoupil tablet a přes webové stránky www.tichalinka.cz byl bezplatně zaregistrován do systému Tichá linka. „Tablet bude lidem primárně přístupný na podatelně městského úřadu na ulici Obroková 1/12, kde byli neziskovou organizací proškoleni dva zaměstnanci úřadu k užívání této aplikace,“ dodává Malačka. 

 

Systém nabízí neslyšícím dvě možné služby. Neslyšící klient může být dálkově spojen s osobou, která ovládá znakovou řeč a bude tak plnit úkol tlumočníka při komunikaci mezi úředníkem a klientem. Lze také využít službu online přepisu. Přepisovatel přepisuje mluvenou řeč do textu, který se ihned zobrazí osobám se sluchovým postižením na monitoru, kde si jej mohou přečíst. Tuto službu využívají převážně neslyšící, kteří například neovládají znakovou řeč. Služba bude občanům samozřejmě nabízena zcela zdarma. 

 

Bezbariérová komunikace pro neslyšící
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Služba je pro klienty i úřady zdarma, tudíž záleží na městech a obcích, zda se k projektu připojí. Hlavním cílem projektu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob s pracovníky veřejné státní správy v Jihomoravském kraji prostřednictvím aplikace „Tichá linka“. 

 

Nezisková organizace Tichy svět, o. p. s.
Organizace se zaměřuje na osoby se sluchovým postižením. Hlavní náplní práce je pomoci těmto lidem zorientovat se na trhu práce, najít si práci a začlenit se do slyšící společnosti. Zároveň komunikují se zaměstnavateli a širší veřejnosti – pořádají kurzy znakového jazyka, přednášky o světě a kultuře neslyšících atd. Nezisková organizace Tichý svět, o. p. s. nabízí služby i pro soukromé klienty. Nejenže se může každý zaregistrovat do systému Tiché linky, ale může využít i právní poradenství či SOS tlačítko v případě nouze. Bližší informace naleznete na webu www.tichysvet.cz.

 

 

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska