Občané města podali 30 návrhů, které zlepší Znojmo a jeho městské části

Do pátku 31. května měli občané města Znojma a jeho městských částí možnost odevzdat návrhy projektů na zlepšení jejich okolí. Na jejich realizaci mohou získat finance z participativního rozpočtu, z projektu Tvoříme Znojmo. Celkem dorazilo 30 návrhů.

 

„Celkem jsme obdrželi 30 projektů. Z čehož 14 projektů odevzdali občané přímo pro město Znojmo a 16 projektů přihlásili obyvatelé městských částí. Více zatím nemůžeme prozradit. Dalším postupem je totiž posuzování ze strany odborů, zda jednotlivé projekty splňují povinné náležitosti a zda jsou realizovatelné,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka.

 

Navrhované projekty v první řadě posoudí příslušní úředníci, kteří zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Navrhovatelé mohou na svůj projekt získat až 750 000 korun. Informace o tom, které projekty postoupí dále, bude známá během měsíce srpna. Poté budou úspěšní navrhovatelé své projekty prezentovat na veřejném projednání v první polovině září. Následovat bude hlasování.

 

První vlna hlasování proběhne přímo po prezentaci projektů. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu v termínu od 16. září do 13. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů. Bonusem je, že budou odměněni všichni úspěšní navrhovatele projektu!

 

Harmonogram a aktuality projektu Tvoříme Znojmo jsou zveřejňovány na www.tvorimeznojmo.cz

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska