Občané města podali 30 návrhů, které zlepší Znojmo a jeho městské části

Do pátku 31. května měli občané města Znojma a jeho městských částí možnost odevzdat návrhy projektů na zlepšení jejich okolí. Na jejich realizaci mohou získat finance z participativního rozpočtu, z projektu Tvoříme Znojmo. Celkem dorazilo 30 návrhů.

 

„Celkem jsme obdrželi 30 projektů. Z čehož 14 projektů odevzdali občané přímo pro město Znojmo a 16 projektů přihlásili obyvatelé městských částí. Více zatím nemůžeme prozradit. Dalším postupem je totiž posuzování ze strany odborů, zda jednotlivé projekty splňují povinné náležitosti a zda jsou realizovatelné,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka.

 

Navrhované projekty v první řadě posoudí příslušní úředníci, kteří zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Navrhovatelé mohou na svůj projekt získat až 750 000 korun. Informace o tom, které projekty postoupí dále, bude známá během měsíce srpna. Poté budou úspěšní navrhovatelé své projekty prezentovat na veřejném projednání v první polovině září. Následovat bude hlasování.

 

První vlna hlasování proběhne přímo po prezentaci projektů. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu v termínu od 16. září do 13. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů. Bonusem je, že budou odměněni všichni úspěšní navrhovatele projektu!

 

Harmonogram a aktuality projektu Tvoříme Znojmo jsou zveřejňovány na www.tvorimeznojmo.cz

Nadcházející události

Tvoříme Znojmo 

Veřejná prezentace a 1. kolo hlasování

10. září

 

Den bez aut

20. září

 

Podzimní Dny zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska