Na zaplacení poplatků za odpady mají občané poslední týdny

Do konce měsíce června mají občané Znojma povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 400 korun a je splatný k 30. červnu 2019.

 

 

Poplatek je možné platit na pokladně Městského úřadu na ulici Obroková 12, a to denně po celý pracovní týden, dle pokladních hodin. Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání) nebo bankovním převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.

 

Pro platbu převodem je nutné uhradit poplatky na účet 19-5055970277/0100 u KB se specifickým symbolem 178 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce. V případě platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné v bance uvést do Zprávy pro příjemce rodná čísla ostatních členů rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby). 

 

Pro platbu přes SIPO se plátce osobně musí dostavit na Městský úřad (Obroková 12, kancelář číslo 112) k vyplnění žádosti. S sebou je nutné přinést spojovací číslo služby SIPO.

 

Všechny informace a potřebné dokumenty lze dohledat na www.znojmocity.cz pod odborem finančním v sekci dokumenty. 

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska