Znojmáci potřetí diskutovali o zeleni ve Znojmě

Pod záštitou Zdravého města Znojma se v úterý 11. června konalo třetí a zároveň závěrečné veřejné projednání k projektu Zelené cesty města Znojma. „Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří přišli na toto třetí veřejné projednání, ale všem, kteří s námi a s projektanty po celou dobu tvorby strategického dokumentu týkajícího se rozvoje zeleně ve městě diskutovali a pomáhali nám,“ řekl na setkání místostarosta Jakub Malačka.

 

 

Samotného projednání a představení III. etapy projektu, tedy nástin rozvoje zelených ploch ve Znojmě, se ujali docent Pavel Šimek společně se svým kolegou Martinem Kovářem. Představili tři vybrané nejvýznamnější objekty zeleně ve městě Znojmě, vzešly z předešlých projednání.

 

Mezi prioritní oblasti patří rybník Hnědka, arboretum Hradiště a niva Lesky. „U každé z vybraných oblastí projektanti přiblížili možný rozvoj zeleně – čištění, výsadbu, umístění přírodních prvků a podobně. Získali jsme tak fundovaný podklad pro řešení nejkritičtějších oblastí zeleně a pro případné získání vhodných dotačních prostředků na revitalizaci zelených ploch.

 

Rozpočet města je přece jen omezen a případné dotační tituly, které ale vyžadují na oplátku strategické dokumenty tohoto typu, by byly skvělou příležitostí pro obnovu naší zeleně a přírodních krás,“ dodává Malačka.

 

„Těší mě, že z pohledu zkušených projektantů a odborníků na městskou zeleň – pánů Šimka a Kováře – máme zeleň v nadprůměrně dobrém stavu. Na druhou stranu je pravda, že její další rozvoj je ale možný v omezeném měřítku, a to s ohledem na polohu města, jeho urbanismus či majetkoprávní vztahy,“ dodává Malačka.

 

Projekt Zelené cesty města Znojma je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a jeho cílem bylo zpracovat expertní analýzu stavu zeleně a vypracovat strategický dokument rozvoje zelených ploch, a to ve spolupráci s veřejností. Tyto dokumenty budou městu sloužit jako podklad pro úpravu zeleně a případné získání vhodných dotačních prostředků.

 

 

2.JPEG

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska