Rodinná politika ve Znojmě se rozvíjí. Nově má vlastní koordinátorku

Koncepce rodinné politiky města Znojma byla vytvořena již v roce 2015. Na čtyřleté období stanovila priority a základní stavební kameny rodinné politiky a nastavila komplexní systém podpory rodin ve Znojmě. Nyní se rodinná politika rozvíjí ještě dál.

 

„Ženevský filosof Jean Jacques Rousseau již v 18. století řekl, že nejstarší přirozenou společností je rodina. Rodina a vše, co se jí týká, je to zásadní a důležité v životě každého člověka. A na základě tohoto moudra se i nadále snažíme rozvíjet Koncepci rodinné politiky ve Znojmě,“ říká Stanislav Maar, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Znojmě. 

 

„Rodina je základ naší společnosti, a proto je důležitá i podpora ze strany města. Je potřeba stále zkvalitňovat podmínky pro spokojený a naplněný život znojemských rodin. Toto chceme realizovat za pomoci stanovené koncepce a v rámci spolupráce s dalšími subjekty, tj. s organizacemi zaměřenými na práci s rodinami i s odbornými institucemi. Nyní nás čeká tvorba plánů na další roky, které budou obsahovat funkční věci efektivně realizovatelné v praxi,“ uvedl na téma místostarosta Znojma Jan Blaha, který má v gesci sociální oblast. 

 

Koncepce rodinné politiky Města Znojma byla vytvořena v roce 2015, a to na období 2016–2019, jsou v ní podrobně stanoveny a následně rozebrány jednotlivé priority, které se průběžně, v rámci spolupráce s mnoha dalšími subjekty, daří postupně naplňovat. Tímto byly položeny základní stavební kameny rodinné politiky v našem městě, tato oblast tak získala velkou hodnotu a má své nezastupitelné místo v dnešní společnosti. 

 

Vzhledem k udržitelnosti a dalšímu návaznému rozvoji rodinné politiky ve Znojmě, vznikla v červnu 2019 na odboru sociálním pozice pracovníka Rodinné politiky Města Znojma, kterým je Dita Cetlová, DiS. Díky tomu bude možné pokračovat v rozvoji dobře nastaveného komplexního systému podpory rodin ve městě Znojmě, a to prostřednictvím tvorby výše zmíněné koncepce a akčních plánů na další roky. 

 

„Těšíme se na setkávání a diskuze zaměřené na hodnotu rodiny jako takové. Budeme společně napříč všemi oblastmi veřejného života vytvářet či zachovávat priority zaměřené na to, abychom rodinu jako samostatnou jednotku či jako širší celek v kontextu celé naší společnosti podpořili v našem městě v maximální možné míře,“ dodává Dita Cetlová. 

 

Kontakt na pracovnici Rodinné politiky města Znojma:
Dita Cetlová, DiS.
Telefon: 515 216 565
E-mail:

Nadcházející události

Zimní procházka s lesníkem

25. ledna

 

Revitalizace parku Kolonka

(veřejné projednání)

30. ledna

 

Jarní Dny zdraví

13. - 15. března

 

Den Země

24. dubna

 

Do práce na kole

květen

 

Simulovaný zásah jednotek IZS

28. května

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska