Rodinná politika ve Znojmě se rozvíjí. Nově má vlastní koordinátorku

Koncepce rodinné politiky města Znojma byla vytvořena již v roce 2015. Na čtyřleté období stanovila priority a základní stavební kameny rodinné politiky a nastavila komplexní systém podpory rodin ve Znojmě. Nyní se rodinná politika rozvíjí ještě dál.

 

„Ženevský filosof Jean Jacques Rousseau již v 18. století řekl, že nejstarší přirozenou společností je rodina. Rodina a vše, co se jí týká, je to zásadní a důležité v životě každého člověka. A na základě tohoto moudra se i nadále snažíme rozvíjet Koncepci rodinné politiky ve Znojmě,“ říká Stanislav Maar, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Znojmě. 

 

„Rodina je základ naší společnosti, a proto je důležitá i podpora ze strany města. Je potřeba stále zkvalitňovat podmínky pro spokojený a naplněný život znojemských rodin. Toto chceme realizovat za pomoci stanovené koncepce a v rámci spolupráce s dalšími subjekty, tj. s organizacemi zaměřenými na práci s rodinami i s odbornými institucemi. Nyní nás čeká tvorba plánů na další roky, které budou obsahovat funkční věci efektivně realizovatelné v praxi,“ uvedl na téma místostarosta Znojma Jan Blaha, který má v gesci sociální oblast. 

 

Koncepce rodinné politiky Města Znojma byla vytvořena v roce 2015, a to na období 2016–2019, jsou v ní podrobně stanoveny a následně rozebrány jednotlivé priority, které se průběžně, v rámci spolupráce s mnoha dalšími subjekty, daří postupně naplňovat. Tímto byly položeny základní stavební kameny rodinné politiky v našem městě, tato oblast tak získala velkou hodnotu a má své nezastupitelné místo v dnešní společnosti. 

 

Vzhledem k udržitelnosti a dalšímu návaznému rozvoji rodinné politiky ve Znojmě, vznikla v červnu 2019 na odboru sociálním pozice pracovníka Rodinné politiky Města Znojma, kterým je Dita Cetlová, DiS. Díky tomu bude možné pokračovat v rozvoji dobře nastaveného komplexního systému podpory rodin ve městě Znojmě, a to prostřednictvím tvorby výše zmíněné koncepce a akčních plánů na další roky. 

 

„Těšíme se na setkávání a diskuze zaměřené na hodnotu rodiny jako takové. Budeme společně napříč všemi oblastmi veřejného života vytvářet či zachovávat priority zaměřené na to, abychom rodinu jako samostatnou jednotku či jako širší celek v kontextu celé naší společnosti podpořili v našem městě v maximální možné míře,“ dodává Dita Cetlová. 

 

Kontakt na pracovnici Rodinné politiky města Znojma:
Dita Cetlová, DiS.
Telefon: 515 216 565
E-mail:

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska