Parádní výsledek! Znojmáci vytřídili 96 000 kg elektra

Za rok 2018 zajistili občané Znojma sběr 96 000 kilogramů elektrozařízení a přispěli tek například ke snížení emise skleníkových plynů nebo úspoře vody. Studii výsledků sběru elektroodpadů město Znojmo obdrželo od neziskové společnosti ASEKOL, se kterou Znojmo dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděného elektra.

 

 

Tím, že bylo takové množství elektrospotřebičů odevzdáno a následně předáno k recyklaci, bylo podle studie LCA (více níže) uspořeno 1 217,20 MWh elektřiny, 65 781,57 litrů ropy, 5 487,53 m3 vody a 48,20 tun primárních surovin.

 

Takové množství ropy odpovídá spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 967 376 kilometrů osobním automobilem. Další zajímavé číslo je množství uspořené vody, to se rovná stejnému množství při 73 658 sprchováních. Tříděním elektra se také snížily emise skleníkových plynů o 256,95 tun CO2

 

Tento výsledek jednoznačně ukazuje, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

 

Město Znojmo od společnosti ASEKOL obdrželo Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2018. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany města Znojma. Základem je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assesment) vyřazených televizí a monitorů i drobných elektrospotřebičů. 

Kam tedy odevzdat vysloužilé elektro? 

 

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. zpětnému odběru, který zajišťují specializované firmy, jako je například nezisková společnost ASEKOL. Ta má ve Znojmě rozmístěny červené kontejnery na drobné elektro (baterie, kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony apod.). Větší elektro (televize, monitory, zářivky lednice aj.) patří na sběrný dvůr v Dobšické ulici nebo v Příměticích. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz

 

Důležité a praktické informace, jak správně třídit odpad, nalezne každý na webu Rodiny Okurkovy – portále věnovanému odpadům, čistotě a zeleni ve městě. Portál se mimo jiné snaží hravou formou občanům radit a nabádat je ke správnému třídění odpadů.  Více na www.rodinaokurkova.cz.

 

Certifikát

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska