Množí se černé skládky. Kam s přebytečným odpadem, který nepatří do popelnice?

Existence černých skládek je problém asi každého města či obce. Neukáznění občané odkládají pytle s odpadem u košů v centru města, hromadí krabice nebo nábytek u kontejnerových stanovišť na tříděný odpad nebo zakládají skládky u silnic i v přírodě. Každý by se měl také uvědomit, že za založení černé skládky hrozí pokuta. Černé skládky bohužel vznikají i přesto, že občané mají možnost odkládat větší odpad na sběrných dvorech.

 

 

Výše uvedené příklady mají jedno společné – jedná se o odpad, který ve valné většině případů patří na sběrné dvory. Samotné umisťování jiných druhů odpadů, než pro která jsou separační hnízda určena, je již založením černé skládky.

 

Kam tedy s přebytečným odpadem, který nepatří do popelnic nebo do kontejnerů na tříděný odpad?

 

Odpovědí jsou sběrné dvory. Ty najdou občané Znojma v Dobšické ulici a v Příměticích. Provozuje je společnost FCC Znojmo a slouží především pro převzetí odpadů, které produkují domácnosti ve Znojmě a jeho příměstských částech a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se tam nevejdou, nebo tam nepatří. Pro znojemské je navíc odložení odpadu na dvoře zdarma, stačí se prokázat občanských průkazem.

 

Co lze na sběrný dvůr odevzdat naleznete zde: https://www.znojmocity.cz/provoz-sbernych-dvoru/d-10192/p1=60360.

 

Aplikace Zlepšeme Česko: Jednoduchá cesta k hlášení černých skládek

Odstranění černé skládky zajišťuje město. Pokud na nějakou narazíte, můžete ji nahlásit na Městskou policii (tel. číslo 156) nebo na odbor investic a technických služeb (515 216 133).

 

Další možností, jak ihned informovat Městský úřad, je aplikace Zlepšeme Česko. Stačí skládku vyfotit, popsat přesné místo a informace se dostane k zodpovědným úředníkům. Přes aplikaci lze také nahlásit nefungující osvětlení, poničený majetek obce nebo například nepořádek v parcích či v lese. 

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska