Znojemský den seniorů

Již od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. V rámci Rodinné politiky města Znojma je na tento den připravené široké spektrum zajímavých aktivit: poučné vzdělávací akce z různých oblastí, trénování paměti, novinky z oblasti péče o zdraví, kulturní zážitky a mnoho dalšího.

 

Svátek seniorů je věnován rodičům, prarodičům, babičkám a dědečkům, kteří si zaslouží poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké i společnost. Aktivity proběhnou na různých místech pod záštitou mnoha organizací po celém našem městě.

 

Na akci všechny seniorské spoluobčany, kteří jsou významnou součástí našeho města, zve místostarosta Znojma Jana Blaha: „Vážení a milí senioři, někteří z vás prožili ve Znojmě celý svůj život, další jen jeho větší nebo menší část. Bez ohledu na to, jak silně jste s městem spjatí, žijete tu a pomáháte nám utvářet jeho podobu. Jsem velmi rád, že máme ve Znojmě seniory, kteří žijí aktivní život a zajímají se o dění ve svém městě. Jednou z cest, jak vám můžeme vyjádřit svůj dík, je právě tato akce. Přijďte si užít výjimečný den, na který budete rádi vzpomínat.“

 

Konkrétní časy, místa a názvy plánovaných aktivit naleznete v přiloženém plakátu, též jsou k dispozici v infocentrech města Znojma a v zúčastněných institucích.

 

Plakát

Nadcházející události

Jarní Dny zdraví

13. - 15. března

 

Zalesníme spolu Mramotice

4. dubna

 

Den Země

24. dubna

 

Do práce na kole

květen

 

Simulovaný zásah jednotek IZS

28. května

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska