Znojemský den seniorů

Již od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. V rámci Rodinné politiky města Znojma je na tento den připravené široké spektrum zajímavých aktivit: poučné vzdělávací akce z různých oblastí, trénování paměti, novinky z oblasti péče o zdraví, kulturní zážitky a mnoho dalšího.

 

Svátek seniorů je věnován rodičům, prarodičům, babičkám a dědečkům, kteří si zaslouží poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké i společnost. Aktivity proběhnou na různých místech pod záštitou mnoha organizací po celém našem městě.

 

Na akci všechny seniorské spoluobčany, kteří jsou významnou součástí našeho města, zve místostarosta Znojma Jana Blaha: „Vážení a milí senioři, někteří z vás prožili ve Znojmě celý svůj život, další jen jeho větší nebo menší část. Bez ohledu na to, jak silně jste s městem spjatí, žijete tu a pomáháte nám utvářet jeho podobu. Jsem velmi rád, že máme ve Znojmě seniory, kteří žijí aktivní život a zajímají se o dění ve svém městě. Jednou z cest, jak vám můžeme vyjádřit svůj dík, je právě tato akce. Přijďte si užít výjimečný den, na který budete rádi vzpomínat.“

 

Konkrétní časy, místa a názvy plánovaných aktivit naleznete v přiloženém plakátu, též jsou k dispozici v infocentrech města Znojma a v zúčastněných institucích.

 

Plakát

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska