Městské lesy Znojmo spolupracují se správou Národního parku Podyjí. Řeší zvýšený výskyt pajasanu

Problém s početným výskytem pajasanu, dříve oblíbeného exotického okrasného stromu, který pochází z východní Asie, budou v následujících dnech řešit Městské lesy ve spolupráci se Správou Národního parku. V Gránicích se pokusí zamezit jeho šíření.

 

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je původem východoasijský strom, který se v posledních letech začal silně šířit. Jedná se o vysoce invazní strom, který svým rychlým růstem, silných zástinem i produkcí látek jedovatých pro jiné rostliny vytlačuje jiné domácí druhy (např. duby a habry). Zatímco ještě před dvaceti lety se jednalo o vzácnou rostlinu známou z ojedinělých míst, dnes je v Národním parku Podyjí a v jeho nejbližším okolí evidováno přes 50 lokalit pajasanu.

 

„K omezení výskytu pajasanu v Národním parku Podyjí je zapotřebí řešit tento problém i mimo hranice vlastního parku. Jedním z nejvýznamnějších ohnisek pajasanu je okraj Gránického údolí a Karolininy sady. Proto jsme oslovili i město Znojmo a spojíme síly s Městskými lesy Znojmo, jejichž pracovníky proškolíme o správném postupu, jak s pajasanem pracovat,“ dodává Stejskal.

 

Jedinou účinnou metodou jak zamezit šíření pajasanu, je za použití chemického prostředku – herbicidu. Nepoužívá se postřik, ale herbicid se aplikuje velmi šetrně přímo do kmene stromu do předem vyvrtaných otvorů nebo záseků vytvořených sekerou nebo mačetou. U menších stromů je zapotřebí sloupnout kůru na polovině kmínku nožíkem. Tímto způsobem lze ošetřit pajasany i v nejcennějším prostředí, aniž by zásah ohrozil např. kolem rostoucí domácí dřeviny. Poté se nechá ošetřený pajasan uschnout a postupně rozpadnout. Na místech, kde by mohl suchý strom ohrožovat okolí, je ale nutné dřeviny kácet.

 

„Rádi bychom informovali veřejnost, že od středy začneme v Gránicích pracovat, a to konkrétně pod vyhlídkou v ulici Přemyslovců. Během několika dnů budeme aplikovat na pajasany herbicid. Jedná se o metodu, která je nejšetrnější vůči okolní přírodě – herbicid je aplikován tak, že neohrožuje okolní rostliny, živočichy ani prostředí,“ komentuje Ondřej Benešovský z Městských lesů Znojmo.

 

O pajasanu žlaznatém (Ailanthus altissima)

Pajasan žlaznatý je cizokrajná dřevina původem z východní Asie. Charakteristický je velkými složenými listy dosahující až metrové délky. Každý lístek má na bázi žlázku, z níž se uvolňuje typický zápach po myšině. Jde o esteticky zajímavý strom, navíc rychle roste a je zcela nenáročný. Jako teplomilný druh také zřejmě velmi dobře obstojí v nastávající klimatické změně. K jeho šíření přispívá opakovaný výřez, např. podél silnic a železničních tratí, vedoucí k jeho nechtěnému množení. Okřídlenými semeny se dokáže dále šířit na velké vzdálenosti.

Původně okrasný strom exotického vzhledu začal v řadě zemí zplaňovat z parků a botanických zahrad a místy se stal obtížným invazním druhem. Svým plevelným rozrůstáním ohrožuje nejen přírodní prostředí, ale může škodit i v zemědělské krajině, sadech i vinohradech. Jeho pyl je silně alergenní, celá rostlina je slabě jedovatá a při kontaktu s kůží může způsobovat kožní záněty. Staré pajasany rychle prosychají a jsou náchylné k lámání korun a vývratům. Svým růstem narušuje stavby a dopravní infrastrukturu. 

Jako agresivní invazní druh byl rozpoznán již v řadě zemí zejména v Severní a Střední Americe, Evropě, ale i třeba v Austrálii nebo Číně, a proto byl zařazen mezi 40 nejproblémovějších dřevin světa. Pajasan je také uveden v Nařízení Evropské komise, obsahující seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii. Pro české občany z něj platí např. zákaz záměrného šíření pajasanu (např. výsadbou). Stejně tak by se k nám neměl pajasan dovážet, ani by se neměly prodávat jeho sazenice. V nejbližší době by se měla další upřesnění týkající se nakládání s pajasanem objevit také v české legislativě. 

Zdroj:
Robert Stejskal
Správa Národního parku Podyjí

Více o pajasanu naleznete také zde: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/pajasan-zlaznaty-nebesky-strom-z-pekel.pdf

 

852.jpg

 

258.jpg

 

654.jpg

Nadcházející události

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Tvoříme Znojmo: 

Veřejná prezentace

3. září

 

Ukliďme Znojmo

11. září

14. září

18. září

21. září

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska