Znojmo chce zvýšit bezpečnost na přechodech u škol. Na pomoc povolá seniory

Vedení města Znojma spolu s Městskou policií chce zvýšit bezpečnost na přechodech, které se nachází v blízkosti škol a školek. Na ranní hodiny, kdy se v těchto místech pohybuje nejvíce dětí a je provoz u škol nejintenzivnější, chce Městská policie najmout výpomoc – seniory.

 

 

S projektem zapojit seniory při dohlížení na přechodech se město inspirovalo v Liberci, kde již podobný projekt funguje. „Od rodičů ve Znojmě často zaznívá, že jsou místa, kde je obtížné přecházet z jedné strany ulice na druhou. Je zde špatná viditelnost nebo prostě velký provoz. Ten se ještě zvyšuje, když vozíme své děti do školy. Jde především o bezpečnost, a proto jsme se rozhodli tuto situaci řešit,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois. 

 

V ranních hodinách se u přechodů u některých znojemských škol pohybují strážníci denně, dohlíží na provoz a bezpečnost. Jsou ale i další ulice, které si pozornost vyžadují. Zájemci z řad seniorů by dohlíželi na přechody v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí Republiky. Senioři v dané lokalitě stráví vždy hodinu v čase od 7:00 do 8:00 hodin. Odměna za odvedenou práci bude 120,-Kč/hodinu. 

 

„Z kapacitních důvodů se nám nyní nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Zájemci nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení, a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ vysvětluje Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo. 

 

„Celkem hledáme až sedm seniorů. Aby to pro zájemce bylo časově co nejméně náročné a zároveň měli vazbu k lokalitě, ve které budou dohlížet na bezpečí dětí na přechodech, budeme upřednostňovat ty, kteří v této lokalitě bydlí,“ doplňuje ředitel. 

 

V průběhu měsíce října bude Městská policie Znojmo přijímat přihlášky a v listopadu vybere vhodné zájemce. Výhodou je zkušenost s řízením vozidel, vzhledem k tomu, že by se zájemce měl orientovat v dopravě a mít schopnost předvídání. Následně dojde k zaškolení vybraných seniorů (listopad–prosinec) - budou vzděláni v oblasti zdravovědy i pravidel provozu na pozemních komunikacích, vč. zastavování vozidel. Pak získají úřední pověření k tomu, že mohou u přechodů zastavovat vozidla. Senioři by tak na přechody měli nastoupit od začátku roku 2020.

 

Jak se přihlásit

Kontaktními osobami budou strážníci z preventivní skupiny Městské policie Znojmo zastoupení Petrem Hladkým a Evou Smutnou. Na služebně Městské policie Znojmo budou moci senioři vyplnit a odevzdat přihlášku, či ji odeslat písemně na služebnu na ulici Jana Palacha 2, Znojmo 669 02 anebo ji zaslat naskenovanou na e-mail . 

Přihláška je ke stažení na www.mestskapolicieznojmo.cz.

Informovat se je možné i na tel. čísle: 515 225 555. 

Nadcházející události

Den bez aut

25. září ZRUŠENO!

 

Podzimní Dny zdraví

7. - 14. října

 

Zalesníme spolu Mramotice

24. října

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska