Znojmo chce zvýšit bezpečnost na přechodech u škol. Na pomoc povolá seniory

Vedení města Znojma spolu s Městskou policií chce zvýšit bezpečnost na přechodech, které se nachází v blízkosti škol a školek. Na ranní hodiny, kdy se v těchto místech pohybuje nejvíce dětí a je provoz u škol nejintenzivnější, chce Městská policie najmout výpomoc – seniory.

 

 

S projektem zapojit seniory při dohlížení na přechodech se město inspirovalo v Liberci, kde již podobný projekt funguje. „Od rodičů ve Znojmě často zaznívá, že jsou místa, kde je obtížné přecházet z jedné strany ulice na druhou. Je zde špatná viditelnost nebo prostě velký provoz. Ten se ještě zvyšuje, když vozíme své děti do školy. Jde především o bezpečnost, a proto jsme se rozhodli tuto situaci řešit,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois. 

 

V ranních hodinách se u přechodů u některých znojemských škol pohybují strážníci denně, dohlíží na provoz a bezpečnost. Jsou ale i další ulice, které si pozornost vyžadují. Zájemci z řad seniorů by dohlíželi na přechody v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí Republiky. Senioři v dané lokalitě stráví vždy hodinu v čase od 7:00 do 8:00 hodin. Odměna za odvedenou práci bude 120,-Kč/hodinu. 

 

„Z kapacitních důvodů se nám nyní nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Zájemci nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení, a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ vysvětluje Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo. 

 

„Celkem hledáme až sedm seniorů. Aby to pro zájemce bylo časově co nejméně náročné a zároveň měli vazbu k lokalitě, ve které budou dohlížet na bezpečí dětí na přechodech, budeme upřednostňovat ty, kteří v této lokalitě bydlí,“ doplňuje ředitel. 

 

V průběhu měsíce října bude Městská policie Znojmo přijímat přihlášky a v listopadu vybere vhodné zájemce. Výhodou je zkušenost s řízením vozidel, vzhledem k tomu, že by se zájemce měl orientovat v dopravě a mít schopnost předvídání. Následně dojde k zaškolení vybraných seniorů (listopad–prosinec) - budou vzděláni v oblasti zdravovědy i pravidel provozu na pozemních komunikacích, vč. zastavování vozidel. Pak získají úřední pověření k tomu, že mohou u přechodů zastavovat vozidla. Senioři by tak na přechody měli nastoupit od začátku roku 2020.

 

Jak se přihlásit

Kontaktními osobami budou strážníci z preventivní skupiny Městské policie Znojmo zastoupení Petrem Hladkým a Evou Smutnou. Na služebně Městské policie Znojmo budou moci senioři vyplnit a odevzdat přihlášku, či ji odeslat písemně na služebnu na ulici Jana Palacha 2, Znojmo 669 02 anebo ji zaslat naskenovanou na e-mail . 

Přihláška je ke stažení na www.mestskapolicieznojmo.cz.

Informovat se je možné i na tel. čísle: 515 225 555. 

Nadcházející události

Den Země

Online

 

Do práce na kole

květen

 

Památková obnova Jubilejního parku II. Etapa

Online veřejné projednání

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska