Na náměstí vyzkouší prostorové dispozice pro budoucí kašnu

Horní náměstí má brzy ochladit nová kašna. Na umístění vodního prvku vypsalo město v loňském roce architektonicko-výtvarnou soutěž. Odborná porota vybrala za vítězný návrh architekta Štěpána Matějky – kašnu pod názvem Koruna Znojma. Její dřevěná maketa bude nyní zkušebně sestavena přímo na místě samém.

 

„Naším dlouhodobým cílem je oživení náměstí, jeho ozelenění a ochlazení. Proto jsme sem vloni umístili mlžítka, prokoukla a zazelenala se zahrádka u stánku a vypsali jsme architektonickou soutěž za umístění vodního prvku, aby život na náměstí v parních dnech byl o něco snesitelnější. Jelikož se snažíme k tomuto citlivému tématu, jakým nová kašna na Horním náměstí bezesporu je, přistupovat co nejzodpovědněji, rozhodli jsme se nechat truhlářem zhotovit maketu vítězného návrhu kašny a přímo na místě samém ověřit, zda tato navrhovaná kašna svojí velikostí odpovídá měřítku Horního náměstí a poloze jejího umístění. Tato maketa se s originálem shoduje jen v objemu, nikoliv ve vzhledu nebo funkčnosti " vysvětluje starosta Jan Grois. 

 

Na Horním náměstí se dnes začíná se stavbou výše zmiňované dřevěné makety kašny. Ve středu se spolu s autorem vítězného návrhu architektem Štěpánem Matějkou u ní sejdou zástupci soutěžní poroty, městská architektka a památkáři. 

 

„Model na náměstí bude o velikosti 1:1, tj. ve skutečné velikosti. Bude se ale opravdu jednat pouze o maketu, která bude jen schematicky zachycovat v hrubých obrysech objem budoucí kašny. V reálu bude kašna samozřejmě mnohem krásnější. Díky svému prolamovanému obvodovému plášti, který bude zdobený  zlacením, bude na náměstí působit jako šperk. K tomu všemu si ještě musíme představit i tryskající vodu a pocit ochlazení, který nám kašna dá,“ dodává místostarosta Jakub Malačka, který bude ve středu rovněž přímo na místě. Další den se maketa zase rozloží a odveze. 

 

Jak má kašna vypadat, je vidět na přiložených vizualizacích. V současné době radnice s architektem ladí potřebné detaily, které se zapracují do projektové dokumentace. Následně radnice podá žádost o stanovisko památkové péče a o vydání potřebného stavebního povolení. Pokud vše půjde hladce, mohla by se kašna stavět příští rok. 

 

Architektonickou soutěž radnice vloni vyhlásila podle pravidel České komory architektů, takže hlavní slovo měli odborníci na architekturu, veřejný prostor a technologii, nikoliv politici. K zasedání hodnotící poroty byl přizván i zástupce Národního památkového ústavu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 51 návrhů. Prezentaci všech návrhů město pro veřejnost pořádalo vloni v červnu, přes prázdniny pak byly panely s došlými návrhy vystavené v uličce vedle radnici. 

 

Autorem vítězného návrhu „Koruna Znojma“ je Ing. arch. Štěpán Matějka ze Žďáru nad Sázavou. Ten se také osobně ujal prezentace svého díla a veřejnosti přiblížil jeho vzhled i funkčnost. Sám autor o ni říká následující: "Znojmo. Významné moravské královské město, kde byl krátký čas pohřben i král Přemysl Otakar II. Vodní prvek doplňuje stávající barokní kašny na dalších znojemských náměstích do „trojkašní“. Naše kašna má proto archetypální tvar poukazující na bohatou královskou historii města, svým zpracováním je ale prvkem patřící do 21. století. Jako bývá na dortu třešnička, na Horním náměstí to je Koruna,“ shrnuje Štěpán Matějka.

 

83360593_3140412669320407_5020471530962812928_n.jpg

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska