Ve Znojmě rozmístí kontejnery na velkoobjemový odpad a elektroodpad

Ve vybraných ulicích Znojma a v městských částech budou rozmístěny kontejnery, do kterých mohou občané odevzdat velkoobjemový odpad a elektroodpad. Přinášíme rozpis rozmístění kontejnerů a termíny, kdy budou v daných ulicích přistaveny.
 
 
 

Kontejnery budou vždy umístěny na stanoviště na jeden den, odpad bude možné odevzdat v čase od 7:00 do 17:00 hodin. První kontejnery se přistaví v Příměticích u hřbitova 11. května. Během 4 týdnů přijdou na řadu další ulice. Rozpis rozmístění kontejnerů a termíny najdete v příloze. Mapku se zákresem umístění najdete ZDE.

Na stanovišti budou umístěny vždy nejméně dva kontejnery. Jeden kontejner bude určen pro velkoobjemový odpad (typicky starý nábytek, koberce, matrace, staré textily, jako jsou peřiny apod.), druhý na elektroodpad (pračky a jiné spotřebiče).

Důležité je dodržovat určitá pravidla. Do těchto kontejnerů není možné odevzdat nebezpečný odpad, pneumatiky apod. (tento odpad je nutné odevzdat na sběrný dvůr), zejména sem nepatří odpad v tekuté formě (chemikálie – barvy, ředidla apod.).

Na stanovištích bude přítomen pracovník FCC, který bude dohlížet na správné roztřídění odevzdávaného odpadu. Jelikož je tato služba zdarma a je určená občanům Znojma, bude pracovník kontrolovat také občanský průkaz (stejně jako v případě odevzdávání odpadu na sběrném dvoře).

 

Stanoviště VOK

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska