Nákup použitého softwaru uspořil městu Znojmu 1,7 milionu

Jako jedno z prvních měst v České republice se Znojmo rozhodlo nakoupit tzv. použitý software, konkrétně Windows 10. Díky tomu město při nákupu 220 ks použitých licencí k Windows 10 ušetřilo bezmála 1,7 mil. Kč. Znojmo tím dosáhlo 85% úspory za nákup.

Jako jedno z prvních měst v České republice se Znojmo rozhodlo nakoupit tzv. použitý software, konkrétně Windows 10. Díky tomu město při nákupu 220 ks použitých licencí k Windows 10 ušetřilo bezmála 1,7 mil. Kč. Znojmo tím dosáhlo 85% úspory za nákup.

Takzvaný použitý (druhotný) software je software, který původní majitel již nevyužije a prodává jej dál. „V podstatě se jedná o softwarovou recyklaci. Velkou výhodou je to, že u použitého softwaru nepoznáte, že už jej někdo používal. Na kvalitu produktu to nemá vliv, je jako nový, ale za mnohonásobně nižší cenu,“ vysvětlil Jakub Malačka, místostarosta Znojma.

Celková cena 220 použitých licencí činí 291 000 korun, stejné množství, ale úplně nových licencí, by město stálo o 1,7 milionu korun více.

Samotnému pořízení softwaru předcházela důkladná příprava: od jednání s Ministerstvem vnitra, se společností Microsoft ČR, Microsoft EU/Finsko až po zkoumání rozsudků Evropského soudního dvora. Vše se podařilo zajistit vlastními silami – ve spolupráci vedení města a jeho IT oddělením.

Při nákupu použité licence bylo důležité dodržet všechny podmínky týkající se přeprodávání licencí, které jsou stanovené Evropským soudním dvorem. Důležité bylo také dodržení legislativních podmínek. V případě, že by došlo k nedodržení legislativních podmínek, mohlo by dojít k zneplatnění zakoupených licencí. Což by znamenalo zaprvé nutnost znovu zakoupení licence, zadruhé by mohlo dojít k ochromení úřadu tam, kde by byly licence nainstalované.

„Legislativním podmínkám jsme proto přizpůsobili i výběrové řízení. Do jeho podmínek bylo zahrnuto například to, že licence je určena pro trh Evropské unie, že každý předcházející vlastník licenci již nevyužívá či že součástí dodávky produktu musí být licenční klíče a podobně,“ dodává Malačka.

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska