Město Znojmo vystoupí z místní Agendy 21. Zůstává ale Zdravým městem

Zastupitelé Znojma schválili vystoupení z místní Agendy 21 (MA21), jejíž členem je v rámci projektu Zdravé město Znojmo a MA21 od roku 2013. Důvodem je vysoká administrativní náročnost spojená s dokládáním monitorovacích zpráv a kritérií do databáze Ministerstva životního prostředí. Ostatní aktivity Zdravého města Znojma, mezi které patří například veřejná projednání nebo osvětové kampaně, zůstanou v plném rozsahu zachovány.

 

 

„Pro občany se tímto krokem nic nezmění. Stále budeme dělat veřejná projednávání, zapojovat je do různých anket či hlasování, sportovat na Dnech zdraví, dělat nové akce jako zalesňování a budeme naslouchat jejich připomínkám a podnětům. Pro nás znamená odchod z MA21 ulehčení v administrativní náročnosti,“ vysvětlil místostarosta Malačka. 

 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo a místní Agenda 21 (dále MA21). Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností.

 

Místní Agenda 21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva životního prostředí ČR. Měření kvality spočívá v plnění řady kritérií a dokládání jejich plnění monitorovacími zprávami do databáze ministerstva, což přináší značnou administrativní zátěž v době, kdy se město Znojmo v rámci Zdravého města zaměřuje především na zapojení veřejnosti prostřednictvím veřejných projednání, pořádáním Fóra Zdravého města či zavedením participativního rozpočtování, který do agendy projektu přibyl v roce 2018.

Nadcházející události

Den Země

Online

 

Do práce na kole

květen

 

Památková obnova Jubilejního parku II. Etapa

Online veřejné projednání

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska