Nové podmínky programu Nová Zelená úsporám

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Cílem změn je otevření programu širšímu okruhu zájemců. Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Číst dál...

Znojmo má v kvalitě náskok. Získalo v hodnocení místní Agendy 21 kategorii C

Znojmo, 27. ledna 2015. – V září 2013 vstoupilo Znojmo do Národní sítě Zdravých měst ČR a začalo tak uplatňovat místní Agendu 21. V každoročním hodnocení měst bylo Znojmo nadmíru úspěšné – z kategorie „zájemců“, ve které byla dosud, postoupilo rovnou do o dvé třídy vyšší kategorie C.

Místní Agenda 21 (MA 21) je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se municipalita rozvíjela v rovnováze všech klíčových oblastí – sladění hospodářského rozvoje se sociálními požadavky a s respektem k limitům daným životním prostředím. Nástrojem pro měření a hodnocení místní Agendy je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do pěti kategorií -  od nejnižší kategorie „zájemci“, přes kategorii D, kategorii C, kategorii B až k nejvyšší kategorii A.

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 již uzavřela všechna hodnocení za rok 2014 a rozdělila kategorie pro jednotlivá města. Znojmo plnilo kritéria zaměřená na udržitelný rozvoj a partnerství v minulém roce natolik úspěšně, že přeskočilo kategorii D a ze zájemců postoupilo rovnou do kategorie C.

Pro splnění kategorie C je potřeba pořádat minimálně dvě plánovací akce s veřejností ročně, pravidelně uveřejňovat zprávy o místní Agendě 21, spolupracovat s neziskovým a podnikatelským sektorem a zapojit je do aktivit místní Agendy 21.

Je potřeba mít také ustanovený oficiální orgán samosprávy pro MA21, kterým je ve Znojmě komise – poradní orgán rady města, a mít zastupitelstvem města schválený oficiální dokument k MA21. Podmínkou pro naplnění kategorie C je také pořádání osvětových kampaní, aktualizace webových stránek, realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, pořádání Fóra zdravého města a pravidelné vzdělávání koordinátora projektu Zdravé město. Mezi důležité podmínky patří také schválená finanční podpora aktivit MA21 a pravidelné projednání Výroční zprávy o MA21 a Plánu zlepšování.

b_200_150_16777215_00_images_loga_logo_web.jpg

Další články...

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska