Znojemští již mohou platit poplatek za odpady. Splatný je až do konce června

Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mají občané Znojma povinnost zaplatit až do konce června. Výše poplatku se oproti předešlým rokům nemění, Znojemští tak zaplatí 400 korun na osobu. b_500_419_16777215_00_images_poplatky_za_odpad_grafika.png

Čtyři sta korun za osobu platí občané Znojma již od roku 2014. Celkem má město na poplatcích za odpady vybrat 12 milionů korun od cca 34 000 poplatníků. Snížit poplatek z 500 korun na 400 korun v roce 2014 mohla radnice díky efektivnímu hospodaření a díky zvýšení efektivity v nakládání s odpady.

Poplatek je splatný k 30. červnu 2018. Lze ho uhradit vždy bezhotovostním převodem nebo v hotovosti, všechny informace je možné dohledat zde www.rodinaokurkova.cz/komunalni-odpady.

Číst dál...

Titulem Zdravá školní jídelna se pyšní znojemská mateřská škola

Certifikát opravňující držitele užívat titul Zdravá školní jídelna získala v prosinci loňského roku Mateřská škola Pražská ve Znojmě. Podařilo se jí splnit nastavená kritéria kvality a stala se druhou školní jídelnou ve Znojmě s tímto titulem.

b_250_445_16777215_00_images_123456.jpgMŠ Pražská č. 80 Znojmo (dále jen školka) vstoupila do programu Zdravá školní jídelna 1. června 2016, kdy začala provádět změny v jídelníčku dle nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví, dbala přitom mimo jiné na pestrost a barevnost jídla. Celkem musela školka splnit 10 kritérií, přičemž celý proces sledovala Krajská hygienická stanice. K 1. prosinci 2017 byla práce školky úspěšně završena získáním certifikace.

Školka má nyní doložené, že napomáhá pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. Jídelníček tu sestavují dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, dochucovadla a polotovary používá omezeně a nabízí neslazené nápoje. Při hodnocení kritérií se také posuzoval prostor, kde se děti stravují, které má vytvářet vhodné, příjemné a podnětné prostředí, nebo otevřenost komunikace s rodiči aj.

Velké poděkování patří všem spolupracovníkům, a především vedoucí stravování Renatě Molíkové a ředitelce školky Mileně Zachové.

Do projektu Zdravá školní jídelna jsou přihlášeny školní jídelny z celé republiky, několik je jich z Jihomoravského kraje. První Zdravou školní jídelnou a vlajkovou lodí tohoto projektu v okrese Znojmo se stala v roce 2016 jídelna Základní školy náměstí Republiky.

Za vznikem projektu Zdravá školní jídelna stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR. V rámci projektu probíhá spolupráce se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe – šéfkuchařem, metodičkou stravování a nutričním terapeutem. Více na www.zdravaskolnijidelna.cz.

Zájem o lesní pedagogiku stále roste

Formou zábavy a her učí Městské lesy Znojmo děti lesní pedagogice již třetím rokem. Motto Učit o lese v lese je její základ, a to se promítá i v naučném programu, díky kterému se děti podívají přímo do lesa, dozví se zajímavé informace a přitom se pobaví.

Takový program čekal ve čtvrtek 14. 12. i žáky 2. třídy ZŠ Suchohrdly. V letošním roce se tato třída v doprovodu lesníka Ondřeje Benešovského podívala do lesa již potřetí. Nyní se společně s paní učitelkou Mgr. Evou Skopalovou vydali na zimní procházku Gránickým údolím. I přes nevyzpytatelné počasí si děti užily spoustu zábavy a zajímavou formou se dozvěděly nové informace o myslivosti, zvířatech a jejich přikrmování.

b_3000_1692_16777215_00_images_PC1456241.JPG

Číst dál...

Kam s vánočním stromečkem po Vánocích

Vánoce jsou za rohem a s ním i tradiční zdobení vánočních stromečků. Domovy provoní vůně jehličí živých stromků a než se nadějeme, budou muset domácnosti řešit, kam s nimi, až už nebudou potřeba.

Každým rokem probíhá ve Znojmě svoz vánočních stromků. Ani letos tomu nebude jinak. Svoz bude probíhat ve dnech 8., 15., 22. a 29. ledna a 5. a 12. února. Stromky se budou svážet od sběrných míst na separovaný odpad a od kontejnerových stanovišť na komunální odpad.

Prosíme občany, aby svůj vánoční stromek na toto určené místo donesli a dbali tak na čistotu kolem svého bydliště.

Další možností je stromek odevzdat na sběrném dvoře na Dobšické ulici a v Příměticích. Tato služba je nadstandardem, který nelze nárokovat – není součástí poplatku za odpad.

Další články...

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska