Nové podmínky programu Nová Zelená úsporám

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Cílem změn je otevření programu širšímu okruhu zájemců. Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Číst dál...

Znojmo má v kvalitě náskok. Získalo v hodnocení místní Agendy 21 kategorii C

Znojmo, 27. ledna 2015. – V září 2013 vstoupilo Znojmo do Národní sítě Zdravých měst ČR a začalo tak uplatňovat místní Agendu 21. V každoročním hodnocení měst bylo Znojmo nadmíru úspěšné – z kategorie „zájemců“, ve které byla dosud, postoupilo rovnou do o dvé třídy vyšší kategorie C.

Místní Agenda 21 (MA 21) je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se municipalita rozvíjela v rovnováze všech klíčových oblastí – sladění hospodářského rozvoje se sociálními požadavky a s respektem k limitům daným životním prostředím. Nástrojem pro měření a hodnocení místní Agendy je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do pěti kategorií -  od nejnižší kategorie „zájemci“, přes kategorii D, kategorii C, kategorii B až k nejvyšší kategorii A.

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 již uzavřela všechna hodnocení za rok 2014 a rozdělila kategorie pro jednotlivá města. Znojmo plnilo kritéria zaměřená na udržitelný rozvoj a partnerství v minulém roce natolik úspěšně, že přeskočilo kategorii D a ze zájemců postoupilo rovnou do kategorie C.

Pro splnění kategorie C je potřeba pořádat minimálně dvě plánovací akce s veřejností ročně, pravidelně uveřejňovat zprávy o místní Agendě 21, spolupracovat s neziskovým a podnikatelským sektorem a zapojit je do aktivit místní Agendy 21.

Je potřeba mít také ustanovený oficiální orgán samosprávy pro MA21, kterým je ve Znojmě komise – poradní orgán rady města, a mít zastupitelstvem města schválený oficiální dokument k MA21. Podmínkou pro naplnění kategorie C je také pořádání osvětových kampaní, aktualizace webových stránek, realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, pořádání Fóra zdravého města a pravidelné vzdělávání koordinátora projektu Zdravé město. Mezi důležité podmínky patří také schválená finanční podpora aktivit MA21 a pravidelné projednání Výroční zprávy o MA21 a Plánu zlepšování.

b_200_150_16777215_00_images_loga_logo_web.jpg

Další články...

Nadcházející události

Zelené cesty města Znojma II. etapa 

25. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Konzultační odpoledne Zvoříme Znojmo 

2. května

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska