Znojmo je Zdravým městem již čtvrtý rok

Pod záštitou projektu Zdravého města se Znojmo už čtvrtým rokem aktivně zapojuje do osvětových kampaní, jejichž hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel. Letos si mohli Znojmáci vybrat ze čtyř takových a navíc vyjádřit svůj názor v rámci veřejného projednávání či Fóra Zdravého města. Na další zajímavé akce se mohou těšit i příští rok.

Procházka Gránickým údolím

Už 30. ledna budou mít znojemští občané možnost vyjádřit svůj názor na veřejném projednání, tentokrát na téma památkové obnovy Jubilejního parku. Na jaře si opět protáhnou tělo v rámci Dnů zdraví (12. – 23. březen), kde se mohou opět těšit na sportovní novinky i oblíbené trenéry. Děti spolu oslaví Den země (20. duben) a v červnu je čekají Dny bez úrazu – kampaň, do které se město Znojmo zapojí poprvé a doplní tak již fungující akci, kterou každoročně pořádá Střední zdravotnická škola ve Znojmě.

Číst dál...

Třiďte s rodinou Okurkovou i o Vánocích

V rámci Znojemského adventu vyroste v sobotu 16. prosince na Horním náměstí speciální stánek nejen s informacemi a radami na téma třídění starého elektra. Osvětovou Vánoční Roadshow pořádá nezisková společnost Asekol a. s., se kterou Znojmo dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděného elektra.

I ona totiž slaví Vánoce, a tak se rozhodla odměnit poprvé i znojemské občany za jejich pilné třídění a při této příležitosti jim poradit, kam například se starým mobilním telefonem nebo klávesnicí, když pod stromečkem najdou nové.

Osvětovou akci povede zkušený tým, který jako poděkování za vzorné třídění nabídne teplý mošt a čaj zdarma. Připomene také, kde jsou ve Znojmě umístěny červené kontejnery na drobná vysloužilá elektrozařízení a jak je správně třídit. V tento den navíc poslouží stánek i jako místo zpětného odběru drobných elektrozařízení.

Více o tématu elektro odpadů ve Znojmě se také dozvíte na portále Rodiny Okurkovy (www.rodinaokurkova.cz), který je zaměřený na osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě.

Společnost Asekol a. s. je nezisková organizace, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. Asekol při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. Více informací naleznete na www.asekol.cz.

V neděli se otevřelo nové venkovní kluziště. Patronem je sledge hokejový olympionik Jan Matoušek

Na Horním náměstí ve Znojmě vyrostlo zbrusu nové umělé kluziště, které se slavnostně otevřelo v neděli 3. prosince.

otevření kluzištěkluziště

Dvaatřicetiletý Jan Matoušek hrál hokej odjakživa, je odchovancem zdejších Orlů. V 18 letech jej však postihla autonehoda, kterou, jak sám říká, zavinily jeho malé řidičské zkušenosti, a zůstal na vozíku. On se ale nevzdal, popral se se svým osudem a ke sportu se vrátil. Plave, boxuje, ale hlavně se věnuje svému milovanému hokeji, je sledge hokejovým brankářem. „K hokeji jsem se vrátil v roce 2006 a jsem u něj dodnes. Díky němu jsem zažil spoustu radosti, viděl jsem kus světa a hlavně zůstal aktivní i po úraze. Pro mě je hokej přirozenou součástí života,“ říká skromně Jan Matoušek.

Kluziště o velikosti 30 x 15 metrů je v provozu denně od 10:00 do 20:00 hodin. Vstup je zcela zdarma. Platí zákaz vstupu na plochu v klasické obuvi, a to z důvodu nánosu prachu a špíny, vstoupit lze pouze v návlecích či bruslích. Na ploše se bruslí stejným způsobem a se stejným vybavením jako na vodním ledu. Prvních cca 20 vteřin je třeba si zahřát nůž bruslí a následně začne plocha optimálně klouzat. Důležité je mít brusle dobře nabroušené. Na Horním náměstí bude také k dispozici šatna, brusič a stánek s občerstvením. A nechybí samozřejmě i vánoční strom.

Revolution Train zastavil ve Znojmě

Na znojemské nádraží v pondělí 27. listopadu dorazil speciální vlak s preventivním programem pro děti a dospívající – Revolution Train. Zdržel se zde dva dny, kdy přivítal na 600 návštěvníků z řad škol a další desítky z řad široké veřejnosti. Speciálně upravené vagóny, které představují život drogově závislých osob, navštívili také místostarostové Jan Grois a Jan Blaha i zástupci Městské policie Znojmo.

 

Návštěvníci během devadesáti minut prošli šesti vagóny, v nichž se v několika rovinách odehrával příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Projekt využívá interaktivní zážitkové vzdělávání, které má za cíl efektivně ovlivnit pohled návštěvníků na zdravý životní styl a závislost. Na program následně navázala přednáška Městské policie ve školách se žáky, kteří programem prošli.

Revolution trainRevolution train II

V rámci prohlídky žáci vyplnili dotazník, jehož výsledky po vyhodnocení Znojmo následně obdrží. Bude se jednat o cenné informace, jak mládež tuto problematickou oblast vnímá. Spolupráci mezi Znojmem a pořádající společností Nové Česko odsouhlasila Rada města Znojma v červnu na návrh Městské policie Znojmo. Celkové náklady projektu činí 194 400 korun.

Nadační fond Nové Česko je nezisková organizace. Vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea  využitím metody 5D  - poznání dané problematiky prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů. Cílem fondu je vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. V roce 2015 byl zahájen provoz vlaku Revolution Train a o rok později vznikla i německá verze projektu. Více informací o projektu Revolution Train a společnosti Nové Česko naleznete na www.revolutiontrain.czwww.novecesko.cz.

Další články...

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska