Fórum zdravého města: diskuse přinesla mnoho zajímavých témat

Znojmo, 23.5.2014. - Na první Fórum zdravého města zavítalo více než osmdesát Znojmáků. Ti diskutovali společně nad různými oblastmi u osmi tematicky zaměřených stolů. Jelikož ve Znojmě mělo Fórum premiéru, zúčastnili se ho i zástupci Národní sítě zdravých měst. Celým Fórem provázel její ředitel, Petr Švec.
 
 
 

Po krátkém úvodu, kdy pan Švec vysvětlil princip fóra a seznámil přítomné s průběhem, se rozjela diskuse naplno. Přítomní mohli pendlovat od stolu ke stolu a mohli definovat hned několik problémů, které jsou z jejich pohledu problémové a zaslouží se nejen pozornost, ale také řešení. Z několika desítek definovaných problémových oblastí se na Fóru definovalo těch nejpalčivějších šestnáct, které budou následně ověřeny anketou. Hlasovat se začíná 29. května. 

„I když se spousta nápadů a podnětu nedostaly do té finálové šestnáctky, neznamená to, že je hodíme do koše. Všemu, co bylo na Fóru řečeno, budeme věnovat patřičnou pozornost. Posoudíme, zdali je nezahrnout do některých cílů Strategického plánu rozvoje,“ říká koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo Eva Zvěřina. „Problémové okruhy, které jsou dlouhodobého charakteru, pochopitelně nepůjde vyřešit za rok. Ale budeme na nich pracovat," dodává Zvěřina. 

„Jsem rád, že se zúčastnilo tolik lidí. Na druhé straně je mi líto, že přišli hlavně ti, kteří se o věci veřejné zajímají systematicky a s přednostmi i problémy Znojma jsou zevrubně seznámeni. Zároveň doufám, že rok od roku bude přibývat těch, kteří se o budoucnost Znojma budou aktivně zajímat. Aspoň v ostatních zdravých městech takovou zkušenost mají,“ dodává starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Fórum Zdravého města přineslo šestnáct nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho obyvatel. Těchto šestnáct bodů bude ještě ověřeno anketou, zda je jako problémové vnímají i ti, kteří se fóra neúčastnili.

 
Číst dál...

Národní síť Zdravých měst proškolila znojemské úředníky

Znojmo, 21.5.2014. – Dne 20. 5. 2014 proběhl na městském úřadě akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí odborů a vybrané zaměstnance městského úřadu a příspěvkových organizací. Vzdělávací blok vedl Ing. Petr Švec, ředitel asociace Národní síť Zdravých měst ČR, do které město Znojmo vstoupilo v loňském roce.

Vzdělávací program byl rozdělen do dvou bloků. První blok se zabýval udržitelným rozvojem v praxi měst a regionů a jeho principy v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. „Školení zcela naplnilo naše očekávání a pro všechny zúčastněné bylo přínosné i proto, že se momentálně nacházíme na začátku přípravy nového strategického plánu rozvoje města Znojma“, uvedla koordinátorka projektu Znojmo – zdravé město a procesu přípravy strategického plánu, Eva Zvěřina.  

Druhý vzdělávací blok se zaměřoval na zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím místní Agendy 21. Tato metoda umožňuje vyrovnaný rozvoj území v deseti hlavních tématech udržitelného rozvoje, přičemž právě udržitelný rozvoj území je hlavním cílem všech aktivit. Postup a zlepšování lze měřit prostřednictvím kritérií, která rozdělují zapojené municipality do pěti kategorií - kat. „z“, kat. „D“, kat. „C“, kat. „B“ a kat. „A“. Kategorie „A“ je nejvyšší. Město Znojmo se nyní nachází v kategorii „z“, tedy „zájemce“, ale pro příští rok bude usilovat o postup do kategorie „C“.

Místní Agenda 21 (MA 21) je program pro zavádění zásad udržitelného rozvoje na regionální (místní) úrovni. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.

Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

logo nszmlogo-mistni-agenda-21

Senioři sobě II

SEMINÁŘ BYL PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠEN!!!

Hlavním cílem projektu Senioři sobě II je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu. Základním principem projektu je využití aktivních a spolehlivých seniorů - „kurýrů prevence" k oslovování vrstevníků ve svém okolí, kteří žijící osamoceně, málo vycházejí z domu, mají zdravotní problémy apod. a snadno se tak mohou stát obětí trestného činu. Kurýři prevence se zúčastní semináře, na kterém budou proškoleni ve výše zmíněných oblastech, dostanou k dispozici informační materiály a dále pak budou působit na své vrstevníky formou osvěty.

Seminář k projektu se bude konat 28. 5. 2014 v 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově Městského úřadu Znojmo, Obroková 12.

Program semináře:

  • úvod
  • prevence kriminality
  • muzikoterapie
  • zdravá výživa

Občerstvení na semináři bude zdarma.

Chcete-li se stát kurýrem prevence a zúčastnit se semináře, přihlaste se na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na jednom z těchto telefonních čísel: 974 622 458, 602 161 766.

Projekt realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově - pracoviště Brno.

pdfSENIOŘI_SOBĚ_II_znojmo.pdf

Fórum Zdravého města Znojma 2014

forum - baner

Fórum Zdravého města Znojma je každoročně se opakující veřejné projednání, kde se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoli problému, který je z jejich pohledu klíčový a zaslouží si pozornost. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Důležitá je diskuze mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje a současně shoda na hlavních problémech k řešení. Na fóru by tak měla být zastoupena nejen veřejná správa, neziskový a podnikatelský sektor, vzdělávací a odborné instituce, ale zejména široká veřejnost.

Diskuse na Fóru Zdravého města Znojma bude probíhat u osmi tematických stolů. Jednotlivá témata vychází z deseti oblastí udržitelného rozvoje, ale jsou přizpůsobena potřebám našeho města. U každého stolu bude garant z městského úřadu, který účastníkům pomůže problémy formulovat.

Témata na Fóru Zdravého města Znojma 2014: občan a úřad, veřejná prostranství a budovy, doprava a infrastruktura, životní prostředí a odpadové hospodářství, místní ekonomika a podnikání, kultura a místní tradice, cestovní ruch, sociální oblast a zdravotnictví, vzdělávání, výchova a sport. Chybět nebude také tzv. stůl mladých, kde žáci a studenti budou moci formulovat problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi.

Hlavním společným výstupem fóra bude definice deseti nejpalčivějších problémů našeho města z pohledu jeho obyvatel. Tyto problémy/náměty budou následně ještě ověřeny veřejnou anketou a poté předloženy radě a zastupitelstvu města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění.

jpgPlakát.jpg

 

Další články...

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska