Dne 24. listopadu 2015 se konalo Fórum Zdravého města Znojma 2015, kde byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města Znojma. Definované problémy (celkem 16) určené v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě,která probíhala ve městě Znojmě od 1. - 31. 12. 2015. Do  hlasování
v anketě se zapojilo téměř 1100 respondentů.
 
Výstupem ankety jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Tyto problémy následně projednala Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům pak stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí. Jedná se o následující problémy:
13 18corel 00Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským hradem)
13 18corel 00Nová sportovní hala
13 18corel 00Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám
13 18corel 00Zachovávat kulturní a historické tradice
13 18corel 00Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku (parkování kol, cyklopruhy…)
13 18corel 00Více vodních prvků ve městě
13 18corel 00Krytý bazén
 

 

 


Nadcházející události

          21. 9.   Den bez aut

  8. - 19. 10.  Podzimní dny

                      zdraví