Desatero problémů Znojma 2016

 

Dne 18. října 2016 proběhl již 3. ročník veřejného projednání (Fórum Zdravého města), kde byly za pomoci veřejnosti definovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města.  Stanovené problémy na veřejném projednání byly následně ověřeny pomocí veřejné ankety. Cílem ankety bylo ověřit, zda je jako problémové vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné diskuse osobně neúčastnili. Anketa probíhala od 24. 10. - 4. 11. 2016 a zapojilo se do jejího vyplnění více než 1400 respondentů.

Výstupem jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Ověřené problémy následně projednaly orgány města. Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí a  předložený dokument následně schválila Rada města Znojma. Jedná se o následující problémy:

13 18corel 00Nedostatek veřejných WC

13 18corel 00Návrat vzrostlé solitérní zeleně a kašen (historických) do prostoru Horního a Masarykova náměstí

13 18corel 00Více kontrolovat chování občanů

13 18corel 00Aktivně podporovat dostavění obchvatu města Znojma

13 18corel 00Absence kulturně-společenského centra

13 18corel 00Nová sportovní hala vybudovaná v prostorách stávajících lázní

Desktop 001 5Prioritní problémy 2016 - 2017

 


Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví

        14. 3. Setkání v Jubilejním

                  parku
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut